Da li je reputacija to kako nas drugi vide ?

Upravljanje reputacijom je veoma važan aspekt u međunarodnom poslovanju. Što veći sistem, što uspešnije poslovanje, što veći i kompleksniji tržišni spektar koji obuhvataju aktivnosti jedne kompanije, to su oblikovanje, izgradnja i očuvanje reputacije važniji i bliži u uticaju na sveukupni poslovni uspeh. Ova praksa postoji već dugo i na našem tržištu i razvijena je kako u korporativnom sektoru tako i u drugim privrednim sektorima koji čine celinu naše poslovne i privredne zajednice. Takođe, u skladu sa svetskom praksom ali i potpuno logično, upravljanje reputacijom čelnih ljudi poslovnih sistema, aktivna je oblast i kod nas.

Jedan od najvećih izazova svakako je nastojanje da se osnove upravljanja reputacijom velikih sistema prilagode lokalnim uslovima na način na koji će reputacija kao faktor zaista efektivno doprineti poslovnom uspehu konkretne kompanije. Nekada je to veoma uspešno izvedeno i proizvodi vidljive i merljive efekte a nekada ta veza nije vidljiva.

Na osnovu raznovrsne prakse nastojanja da upoznam lokalnu poslovnu zajednicu sa suštinskim odlikama međunarodnih poslovnih sistema sa kojima sam sarađivala, primećujem da je ključni preduslov izgradnje pozitivne reputacije koja proizvodi efekte na poslovni uspeh upravo vešta arhitektura predstavljanja najvažnijih komponenti izvrsnosti u obavljanju poslovnih aktivnosti, pružanju usluga ili kvaliteta i pouzdanosti proizvodnog asortimana. Drugo, usklađenost tog predstavljanja sa iskustvom i utiskom koje okruženje kreira u neposrednom kontaktu sa predstavnicima konkretne kompanije. Treće, precizan i sveobuhvatan odabir ciljnih javnosti sa kojima gradimo odnose i prema kojima oblikujemo reputaciju.

Ukratko, definicija uspeha bi se mogla izraziti u jednoj reči – nedvosmislenost. Nije realno očekivati, niti bilo ko očekuje, da kada dođete u kontakt sa predstavnicima velikih, poznatih, omiljenih, inovativnih i privlačnih korporativnih brendova, doživite iskustvo ravno susretu sa legendarnim personama koji su ih osnovale, proslavile ili izvršile presudan uticaj na njihov globalni uspeh i pozitivnu reputaciju. Isto tako, činjenica je da su očekivanja daleko veća u susretu sa globalno pozicioniranim i poznatim korporativnim brendovima nego u odnosu na manje poznate kompanije i sisteme. Iskustvo međutim pokazuje da ljudi očekuju autentičnost poznatog korporativnog identiteta koji im je predstavljen putem raznih medija i kanala komunikacije, i sledstvenost u tom iskustvu koje, polazeći od onoga što je najpoznatije i najdirektnije povezano sa globalnom i opšte poznatom reputacijom datog sistema, treba da se očekuje.

Identifikovanje sa globalnim uspehom je veoma kompleksan izazov i važno je da na svakom pojedinačnom tržištu bude usklađen sa lokalnom pozicijom, očekivanjima i okvirima koji iz toga proizilaze a koja su usklađena i prihvatljiva sa stanovišta vrednosti, kulture i korporativne politike. Neprilagođenost lokalnoj dimenziji ne doprinosi kvalitetu prepoznavanja onoga što predstavljamo i ne olakšava uspostavljanje produktivnih odnosa. Ovo je dobro poznato svim korporativnim sistemima i taj posao izgradnje identiteta, autentičnosti i karaktera poznatosti brenda, obavlja se veoma ozbiljno kroz čitav spektar aktivnosti. U sklopu tih nastojanja, često se otvara prostor za uključivanje dobrih poznavaoca korporativne prakse i potreba s jedne i lokalnih specifičnosti, s druge strane. Može se reći da je početak ovog procesa kod nas bio veoma dinamičan, inspirativan i kreirao veoma zanimljiva događanja u razvoju i usavršavanju usluga koje su pružali i pružaju lokalni provajderi. Ukratko, veliki korporativni sistemi su doneli praksu upravljanja reputacijom, kreirali potrebu i postavili izazove za lokalne stručnjake.

Razvoj događaja doneo je različite faze u ovoj oblasti na tranzicionom tržištu kakvo je naše a shodno tome, potrebe korporativnih sistema i ponude lokalnih stručnjaka su evoluirale. Danas je ponudi sve što jedan zahtevan korporativni sistem može da zatraži ali bi bilo zanimljivo ustanoviti kako se kreće efikasnost naših nastojanja u kreiranju željene slike odnosno potrebnog efekta te slike na unapređenje poslovanja, a sledstveno tome i na unapređenje kompletnog ambijenta i naših usluga.

Postoji nekoliko zanimljivih aspekata koji se mogu primetiti u praksi asistiranja u poslu koji se zove oblikovanje produktivne reputacije. Najpre, pitanje koliko lična harizma i sposobnost vodećih ljudi efektivno doprinose poslovnom uspehu u složenim okolnostima koje ograničavaju manevarski prostor za postizanje poslovnih rezultata. Dobro osmišljeno i funkcionalno balansiranje globalne ili respektabilne snage, lične harizme i neophodnog strpljenja i prilagođavanja tempa u odnosu na složenost uslova, veliki je izazov svakom stručnjaku. Jer, kombinacija izražene globalne snage i lične harizme vodećeg predstavnika datog sistema u otežanim uslovima može biti prilično složen izazov za balansiranje. Ako je to slučaj, pravi savet bi bio: iskustvo, reference, izražen diplomatski takt i potreban visok nivo međusobnog profesionalnog poverenja, od velike su važnosti. Konsultanti sa velikim iskustvom obično kažu da klijentu treba reći upravo ono što želi da čuje. Direktno konfrontiranje stavova nije poželjno. Istina je, međutim, u tome da je tajna uspeha da pronađete način kako da klijentu pomognete da sam dođe do zaključka u kojem vidite rešenje za uspešno prevazilaženje deonice koja nije idealna a da opet vaš doprinos ne ostane nevidljiv. Jer, niko neće plaćati ’’klimača’’ glavom koliko god to godilo nečijem egu. Traže vas da biste im pomogli da dođu do rešenja. Ali ne traže da ih suočite sa nesposobnošću da reše problem ili da ih činite nesigurnim. Jer to i nije stvarno stanje stvari.

Drugi aspekt je problem zvani ’’ne vide nas dobro’’ odnosno ne vide nas onako kako očekujemo. U suočavanju sa ovim izazovom važno je da definišete da li se taj utisak zasniva na očekivanjima da vidljivost bude direktno ekvivalentna onome što je globalna slika ili je problem upravo obrnut: mi globalno jesmo veliki i jaki ali na datom tržištu karakter naše poznatosti treba da bude primarno određen tim i tim… U osnovi, ovde se radi o balansiranju očekivanja lokalnih javnosti i zainteresovanih subjekata sa onim što je lokalna poslovna strategija. Zato je veoma važno pozabaviti se celinom. Trenutno stanje stvari je takvo da je uz realnost obavljanja tekućih poslovnih funkcija važno adekvatno tretirati tri paralelne realnosti: medijsku, virtuelnu i relevantnu lokalnu zajednicu sa kompletnim spektrom zainteresovanih javnosti. Sama činjenica da su primenjene sve najsavremenije metodologije kao i pun opseg pratećih usluga ne znači da je efekat realan. Reality check je veoma važan baš kao i suočavanje sa potrebom da se dođe do najoptimalnijeg koncepta uspostavljanja prepoznatljivosti i reputacije koja doprinosi poslovnom uspehu ali i napretku relevantne zajednice bez koje nema poželjne reputacije. Kvalitetna i objektivna analitika stvarnih efekata u sve tri navedene realnosti je korisna dopuna redovnim nastojanjima.

I na kraju, reći aspekt koji je zanimljiv je rad na oblikovanju reputacije uspešnih lokalnih sistema i primena svetske prakse. Možda se u ovom domenu može najbolje videti potencijal lokalne stručnosti, uključujući i zonu izazova savladavanja lokalnih uslova u delu i na način koji veliki međunarodni sistemi mogu da izbegnu. Izgradnja reputacije korporativnog brenda lokalnog porekla daleko je složenija samom činjenicom da iza njega ne stoji globalna snaga i da je iz tog razloga pod daleko većom skepsom nego što je to slučaj sa velikim globalnim sistemima. Iz tog razloga ali i zbog potrebe razvijanja i unapređenja opšte konkurentnosti lokalnog znanja koje može imati širi plasman, bilo bi dobro da ovakvih mogućnosti bude više. Ima zaista dovoljno razloga da se sa punim poverenjem ovakav posao prepusti lokalnim talentima sa potrebnim iskustvom. Jer, to je jedan od načina da konkurentno lokalno znanje dobije svoju valorizaciju, podsticaj i zadovoljstvo što na svom tržištu može da radi poslove koji su možda čak i izazovniji od onoga što nam je inače dostupno.

Svaki put kada se nađem privatno u Londonu, prvo što uradim je poseta hramu savremene umetnosti -Tate Modern Gallery. Ponekad se prethodno obavestim koju od posebnih izložbi mogu da očekujem, ali dešava se da jednostavno sve to preskočim i prepustim se iznenađenju. Na tom mestu jednostavno nema promašaja a malo ignorisanja svih mogućnosti prethodnog obaveštavanja čini život spontanijim i lepšim.
Read more »
Nedavno sam primetila zanimljivu tezu na Linkedin-u: ’’Ako želite svakoga da učinite srećnim nemojte biti lider – budite prodavac sladoleda’’. Neko je u komentaru primetio da bi se ova teza mogla osporiti i dokazati kao netačna. Naravno, sve zavisi od ugla gledanja. Ali, mislim da se u ovoj tezi nalazi zanimljiva pouka vredna pažnje.
Read more »
Verovatno vam se dogodilo da ne uspevate da postignete željeni cilj jer druga strana bez koje to ne bi bilo moguće, ne razume vašu poziciju, potrebe ili nameru. Kako niko od nas ne može bez interakcije sa okruženjem, važno je da radimo na sopstvenoj sposobnosti da budemo shvaćeni na način koji će nam omogućiti da sa istim tim okruženjem budemo u razmeni koja će biti obostrano korisna i dinamična.
Read more »
Odgovarajući na temu ’’Kada bih vladao svetom’’ čuveni pisac i intelektualac Umberto Eko je u najnovijem broju Nedeljnika, na temu stanja visokog obrazovanja u Italiji, rekao: ’’Sada su prve tri godine fakulteta previše lake – studenti uopšte ne moraju da čitaju knjige duže od stotinu strana. Oni koji su na vlasti moraju da shvate da je neophodno da budeš izazvan da bi odrastao.Kada sam ja studirao, čitao sam na hiljadu stranica i nije mi ništa bilo!’’
Read more »
U izazovnim ili otežanim tržišnim uslovima, bilo da su lokalni ili globalni, preduzeća i kompanije često preduzimaju mere smanjivanja broja zaposlenih usled neophodnosti očuvanja poslovne stabilnosti. Ono što razlikuje uspešne menadžere i lidere, jeste odnos prema problemu.
Read more »
U intervjuu za NIN s kraja prošle godine, Olja Ivanjicki je objasnila da joj je Beograd važan jer se iznad njega nalazi Kapija vremena. “To je duhovna vertikala pred kojom nema prepreke u mišljenju i zato se u Beogradu najbolje misli“ – rekla je.
Read more »
Pozicija tržišnog lidera znači početak ozbiljne borbe za njeno očuvanje. Sastavni deo te borbe je procena snage i verovatnoće da li će i kada, oni koji takođe trče istu trku, uspeti da vas sustignu. Za opstanak na vrhu nema garancija, on podjednako zavisi od vas ali i od onih koji teže istom dometu.
Read more »
Kad god da ga pitate: ’’Kako si ?’’, Luka Mijatović, legenda Radio Beograda 202, renesansni čovek, novinar, urednik i umetnik, odgovara na isti način: ’’Čuvam duh’’. Uvek ga rado sretnem i svaki put me njegov odgovor asocira na izreku: ’’Boj ne bije svijetlo oružje već boj bije srce u junaka’’. Zato i čuva duh. U godini preduzetništva u Srbiji, bilo bi dobro da oni koji su svoj duh odavno aktivirali, zaigraju u prvoj ligi, kako je to slikovito objasnio gdin Marko Čadež, Predsednik Privredne komore Srbije.
Read more »
Narodne poslovice nikada ne izlaze iz mode, iako ih sve manje koristimo u svakodnevnoj komunikaciji. ’’Um caruje, snaga klade valja’’ jedna je od onih koje bi mogle ilustrovati pouku koju pamtim i koja je u osnovi našeg koncepta. ’’Ne pobeđuje snaga, nego tehnika’’ rekao mi je kao poentu jednog svog ličnog iskustva, davnih dana moj deda Mirko. I to je pouka na koju mislim. Moj deda je inače bio odličan rvač.
Read more »
U svetu danas ne postoji uspešna kompanija bez strateških komunikacija kao aktivne menadžerske funkcije. Stručnjaci za strateške komunikacije su danas u vrhu upravljačkih struktura kompanija bez obzira da li je to u formi direktora/sektora za korporativne poslove i komunikacije ili u formi spoljnog konsultanta za ovu oblast.
Read more »
’’Veliki umovi misle drugačije’’ izjavila je Pernil Spirs Lopez, nekadašnja direktorka kompanije Ikea za Severnu Ameriku, u intervjuu koji je nedavno objavljen na portalu Entrepreneur i naglasila: ’’Preduzetnici i njihovi poslovi upadaju u problem kada preovlada grupno razmišljanje’’.
Read more »
Na jednom od prvih treninga iz oblasti komunikacija, čula sam sam duhovitu rečenicu koju pamtim i dan danas: ’’Koliko god da je strašan problem koji zadesi vašu kompaniju o njegovom javnom aspektu nikako ne smete razmisljati sa pozicije ’’sh.t happens’’. Žena koja je ležerno izgovorila ovu slikovitu poruku, bila je jedna simpatična Amerikanka i veoma iskusan profesionalac.
Read more »
Kriza je ozbiljan izazov za normalno odvijanje poslovanja i ugled kompanije. Na prvi pogled ona može biti vrlo inspirativna ali čim nastane, brzo postaje jasno da traži stručan i nesebičan angažman, kao i da ne postoje nikakve garancije da će se sve završiti bez ozbiljnijih posledica.
Read more »
Periodi globalnih gibanja traju duže nego što smo pretpostavljali i postaju sve složeniji. Borba za mesto pod suncem postaje teža i neizvesnija. Izvesno je da će nešto morati da se menja. Gde se mi nalazimo u tom opštem globalnom metežu i šta nam je činiti!? Mislimo li mi o tome valjano, pitam se.
Read more »
Na konferenciji za novinare održanoj 14. januara 2016. godine, srpski premijer je slikovito predstavio razloge koji su ga opredelili za donošenje odluke u korist održavanja vanrednih parlamentarnih izbora: Politika nije matematika, rekao je. Da je poslao efektnu poruku pokazuje učestalo pominjanje ove izjave u analizama po raznim medijima, ali i jedna zanimljivost.
Read more »
Ako izumemo razvijena tržišta sa kojih je doputovala naša profesija, zaposlene u stranim i domaćim kompanijama koje hvataju korak sa svetom, kolege iz konsultantskog posla i kolege iz medija, stručnjacima za strateške komunikacije i dalje veliki problem predstavlja pronalaženje sažetog i jezgrovitog objašnjenja onoga čime se bave.
Read more »
Prvi stepenik na putu ka cilju jeste njegova jasna formulacija. Isto važi i za uspešno komuniciranje. I jedno bez drugog nije moguće. To zvuči kao opšte mesto. Ali, svakodnevnica pokazuje da to baš nije jednostavno. Ukoliko se držite sledeća četiri koraka, vaš put ka uspešnom ostvarenju poslovnih ciljeva, podržanih efikasnom komunikacijom, može biti lakši.
Read more »
Nov koncept konsultantske usluge formulisali smo početkom 2015. godine, nakon dvanaest godina rada u poslu komunikacija. Start sa nove platforme rešili smo da podržimo prezentacijom na internetu. Otvorili smo FB profil firme i u potpunosti promenili koncept i dizajn našeg web site-a.
Read more »
Na skupu u Privrednoj komori Srbije pod nazivom ’’Srbija na novom putu svile’’ januara 2016. godine, njegova ekselencija Ambasador Narodne Republike Kine, obratio se prisutnima na odličnom srpskom jeziku. Da njegova ekselencija Li Mančang izvrsno govori naš jezik, dobro je poznato. Ono što je bilo posebno zanimljivo jeste komfor u verbalizaciji misli na srpskom jeziku.
Read more »
Dolazak do ciljnog odredišta poslovne strategije je veoma često u fokusu naših konsultantskih aktivnosti. Suština tog fokusa je da iz zone komunikacija na kvalifikovan i efikasan način pomognemo da naše partneri sigurno stignu do postavljenog cilja.
Read more »
Na međunarodnoj konferenciji za udruženja pacijenata iz regiona Istočne Evrope, Bliskog Istoka i Afrike, od 30. novembra do 1. decembra 2015. godine u Istanbulu, imala sam čast i zadovoljstvo da učestvujem i doprinesem unapređenju rezultata ovih organizacija.
Read more »
We are here to refresh your regular business routine with our strong entrepreneurial spirit, mature knowledge and great experience!
Read more »
Iz iskustva stečenog u prethodnoj deceniji rada, zaključili smo da su uspešne strategije one koje su rezultat dobro usklađene primene korporativnog znanja, korporativne snage i pravilnog razumevanja lokalnog ambijenta.
Read more »
Želimo vam dobrodošlicu na našu novu web prezentaciju i na naš blog! Ukoliko je ovo vaše prvo upoznavanje sa konsultantskim timom Profession Group-a, sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da ćete na ovoj web adresi biti u prilici da se informišete o usluzi koja je rezultat više od jedne decenije kontinuiranog rada i razvoja.
Read more »