Efekti koje treba da očekujete od strateških komunikacija

Prvi stepenik na putu ka cilju jeste njegova jasna formulacija. Isto važi i za uspešno komuniciranje. I jedno bez drugog nije moguće. To zvuči kao opšte mesto. Ali, svakodnevnica pokazuje da to baš nije jednostavno. Ukoliko se držite sledeća četiri koraka, vaš put ka uspešnom ostvarenju poslovnih ciljeva, podržanih efikasnom komunikacijom, može biti lakši.

Kako za poslovni uspeh, tako i za uspeh u komunikacijama, najvažnije je dobro strateško utemeljenje. Ono počiva na pravilnom razumevanju uloge komunikacija u zoni vaših poslovnih nastojanja. Najčešće se funkcija komunikacija vidi kao magična formula otvaranja vrata i brzog razumevanja problema. To je uglavnom tačno ukoliko komunikacije posmatrate kao operativnu disciplinu. Istovremeno, to je i zanemarivanje moći komunikacija, koje imaju potencijal i sposobnost da pruže mnogo više. Oni koji prepoznaju da komunikacije u savremenom biznisu imaju snagu da najdirektnije pomognu bolje rezultate i rast, na dobrom su putu da tako i posluju.

Pre svega, komunikacije treba postaviti u stratešku zonu i najdirektnije ih povezati sa ciljevima koje treba da ostvare u podršci opštim poslovnim ciljevima. Kvalitet saznanja koje mogu pružiti komunikacije kroz svoj analitički fokus značajno unapređuje proces i kvalitet donošenja odluka a time i efekte koji iz tih odluka proizilaze. Kvalitetna integracija funkcije komunikacija u zoni strateškog odlučivanja daje ovoj savremenoj menadžerskoj disciplini pravo mesto, značaj i prostor za efikasno delovanje. Iako ovo nije ni lako ni jednostavno, vredno je truda.

Da biste bili uspešni u integrisanju komunikacija u strateškoj zoni odlučivanja, važno je da odaberete pravi model koji će vam poslužiti za postizanje vidljivih rezultata. To znači da je neophodno da omogućite funkciji komunikacija da definiše šta će se, kako, kome, kada i zašto komunicirati. Ovo vam može zvučati poznato ukoliko ste u rutini korporativnog planiranja i razmatranja pozicije vašeg poslovanja i projektovanja ciljeva. Ali komunikacije zaista imaju oruđa i potencijal da vam ovaj proces učine preciznijim i efikasnijim. Osnovni preduslovi za to su iskusni i kompetentni profesionalci i objektivna analiza. Uz pomoć internog znanja kojim su bogati svi korporativni sistemi, svežim i inoviranim modelima, vi sigurno jeste u poziciji da uz pomoć inovativnih modela sagledate ambijent. Ono što je u svemu tome važno, jeste preciznost procene i objektivnost sagledavanja. Ne bi bilo na odmet da svoje procene povremeno proverite tako što ćete se konsultovati sa stručnjacima čiji su filteri objektivniji od vaših. Objašnjenje je jednostavno - ambijent i ciljeve posmatraju iz okruženja a ne iz vaše neposredne blizine.

Ukoliko dozvolite mogućnost da se vaši planovi sagledaju na ovaj način iz ugla komunikacija, na dobrom ste putu da stvorite nove mogućnosti ili da iz postojećih dobijete više. Jedna od moćnih funkcija komunikacija je racionalizacija slike, konstruktivno sagledavanje trenutnog stanja, budućeg razvoja događaja, dobra formulacija poruka, stvaranje aktivne i produktivne mreže kontakata i precizno postavljanje svih aktera na prava mesta. Ne čini li vam se da na ovaj način dolazite do jasnije predstave na koje sve načine vam se mogu vratiti uložena sredstva u ovu dodatnu podršku ? Komunikacije zaista mogu izvući više od postojećeg i budući razvoj događaja kao i ključne aktere sagledati kroz širu, objektivnu sliku. Uz kvalitetno ’’izazivanje’’ slike koje pružaju i razvoja događaja koje predviđaju, od strane ključnih upravljačkih tačaka jedne organizacije, nov nivo energije u vidu više mobilisanog znanja je tu. A svakako i nova dinamika i izvesnost kvalitetnijih rezultata. Iskustvo pokazuje da je zaista tako pod uslovom da razumete da je reč o procesu i da je za bolje ishode potrebno nešto vremena. Ali ako imate na umu da govorimo o strateškog zoni, to je sasvim logično, zar ne!?

Konačno, ako svoja očekivanja u odnosu na efekte koje treba i mogu da proizvedu komunikacije formulišete na ovaj način, osim dobrih izgleda da budete efikasniji u bliskoj budućnosti, neke rezultate možete videti vrlo brzo. Stvaranje efikasnijeg tima i veća koncentracija znanja svakako pripadaju prvim rezultatima. Sigurni smo da ćete biti iznenađeni koliko se kvaliteta i kreativnosti može osloboditi ovakvim pristupom. Ne čini li vam se da je to dobar put da se stvore inovativna i efikasnija rešenja za izazove kojih ne manjka u uzburkanom poslovnom okruženju!?

Na kraju, važno je istaći da uloga komunikacija može imati zaista širok raspon. U zavisnosti od prirode jednog poslovnog sistema, strateška podrška iz zone komunikacija se kreće od marketinga do javnih politika. Nju najslikovitije možemo uporediti sa kontrolom letenja. Shvatite li komunikacije na ovaj način, biće vam jednostavno da im dodelite pravu ulogu. Šteta je da ih merite kvalitetom i vrednošću ostvarenog publiciteta kad one odavno mogu da pruže mnogo više.
Svaki put kada se nađem privatno u Londonu, prvo što uradim je poseta hramu savremene umetnosti -Tate Modern Gallery. Ponekad se prethodno obavestim koju od posebnih izložbi mogu da očekujem, ali dešava se da jednostavno sve to preskočim i prepustim se iznenađenju. Na tom mestu jednostavno nema promašaja a malo ignorisanja svih mogućnosti prethodnog obaveštavanja čini život spontanijim i lepšim.
Read more »
Nedavno sam primetila zanimljivu tezu na Linkedin-u: ’’Ako želite svakoga da učinite srećnim nemojte biti lider – budite prodavac sladoleda’’. Neko je u komentaru primetio da bi se ova teza mogla osporiti i dokazati kao netačna. Naravno, sve zavisi od ugla gledanja. Ali, mislim da se u ovoj tezi nalazi zanimljiva pouka vredna pažnje.
Read more »
Verovatno vam se dogodilo da ne uspevate da postignete željeni cilj jer druga strana bez koje to ne bi bilo moguće, ne razume vašu poziciju, potrebe ili nameru. Kako niko od nas ne može bez interakcije sa okruženjem, važno je da radimo na sopstvenoj sposobnosti da budemo shvaćeni na način koji će nam omogućiti da sa istim tim okruženjem budemo u razmeni koja će biti obostrano korisna i dinamična.
Read more »
Upravljanje reputacijom je veoma važan aspekt u međunarodnom poslovanju. Što veći sistem, što uspešnije poslovanje, što veći i kompleksniji tržišni spektar koji obuhvataju aktivnosti jedne kompanije, to su oblikovanje, izgradnja i očuvanje reputacije važniji i bliži u uticaju na sveukupni poslovni uspeh. Ova praksa postoji već dugo i na našem tržištu i razvijena je kako u korporativnom sektoru tako i u drugim privrednim sektorima koji čine celinu naše poslovne i privredne zajednice. Takođe, u skladu sa svetskom praksom ali i potpuno logično, upravljanje reputacijom čelnih ljudi poslovnih sistema, aktivna je oblast i kod nas.
Read more »
Odgovarajući na temu ’’Kada bih vladao svetom’’ čuveni pisac i intelektualac Umberto Eko je u najnovijem broju Nedeljnika, na temu stanja visokog obrazovanja u Italiji, rekao: ’’Sada su prve tri godine fakulteta previše lake – studenti uopšte ne moraju da čitaju knjige duže od stotinu strana. Oni koji su na vlasti moraju da shvate da je neophodno da budeš izazvan da bi odrastao.Kada sam ja studirao, čitao sam na hiljadu stranica i nije mi ništa bilo!’’
Read more »
U izazovnim ili otežanim tržišnim uslovima, bilo da su lokalni ili globalni, preduzeća i kompanije često preduzimaju mere smanjivanja broja zaposlenih usled neophodnosti očuvanja poslovne stabilnosti. Ono što razlikuje uspešne menadžere i lidere, jeste odnos prema problemu.
Read more »
U intervjuu za NIN s kraja prošle godine, Olja Ivanjicki je objasnila da joj je Beograd važan jer se iznad njega nalazi Kapija vremena. “To je duhovna vertikala pred kojom nema prepreke u mišljenju i zato se u Beogradu najbolje misli“ – rekla je.
Read more »
Pozicija tržišnog lidera znači početak ozbiljne borbe za njeno očuvanje. Sastavni deo te borbe je procena snage i verovatnoće da li će i kada, oni koji takođe trče istu trku, uspeti da vas sustignu. Za opstanak na vrhu nema garancija, on podjednako zavisi od vas ali i od onih koji teže istom dometu.
Read more »
Kad god da ga pitate: ’’Kako si ?’’, Luka Mijatović, legenda Radio Beograda 202, renesansni čovek, novinar, urednik i umetnik, odgovara na isti način: ’’Čuvam duh’’. Uvek ga rado sretnem i svaki put me njegov odgovor asocira na izreku: ’’Boj ne bije svijetlo oružje već boj bije srce u junaka’’. Zato i čuva duh. U godini preduzetništva u Srbiji, bilo bi dobro da oni koji su svoj duh odavno aktivirali, zaigraju u prvoj ligi, kako je to slikovito objasnio gdin Marko Čadež, Predsednik Privredne komore Srbije.
Read more »
Narodne poslovice nikada ne izlaze iz mode, iako ih sve manje koristimo u svakodnevnoj komunikaciji. ’’Um caruje, snaga klade valja’’ jedna je od onih koje bi mogle ilustrovati pouku koju pamtim i koja je u osnovi našeg koncepta. ’’Ne pobeđuje snaga, nego tehnika’’ rekao mi je kao poentu jednog svog ličnog iskustva, davnih dana moj deda Mirko. I to je pouka na koju mislim. Moj deda je inače bio odličan rvač.
Read more »
U svetu danas ne postoji uspešna kompanija bez strateških komunikacija kao aktivne menadžerske funkcije. Stručnjaci za strateške komunikacije su danas u vrhu upravljačkih struktura kompanija bez obzira da li je to u formi direktora/sektora za korporativne poslove i komunikacije ili u formi spoljnog konsultanta za ovu oblast.
Read more »
’’Veliki umovi misle drugačije’’ izjavila je Pernil Spirs Lopez, nekadašnja direktorka kompanije Ikea za Severnu Ameriku, u intervjuu koji je nedavno objavljen na portalu Entrepreneur i naglasila: ’’Preduzetnici i njihovi poslovi upadaju u problem kada preovlada grupno razmišljanje’’.
Read more »
Na jednom od prvih treninga iz oblasti komunikacija, čula sam sam duhovitu rečenicu koju pamtim i dan danas: ’’Koliko god da je strašan problem koji zadesi vašu kompaniju o njegovom javnom aspektu nikako ne smete razmisljati sa pozicije ’’sh.t happens’’. Žena koja je ležerno izgovorila ovu slikovitu poruku, bila je jedna simpatična Amerikanka i veoma iskusan profesionalac.
Read more »
Kriza je ozbiljan izazov za normalno odvijanje poslovanja i ugled kompanije. Na prvi pogled ona može biti vrlo inspirativna ali čim nastane, brzo postaje jasno da traži stručan i nesebičan angažman, kao i da ne postoje nikakve garancije da će se sve završiti bez ozbiljnijih posledica.
Read more »
Periodi globalnih gibanja traju duže nego što smo pretpostavljali i postaju sve složeniji. Borba za mesto pod suncem postaje teža i neizvesnija. Izvesno je da će nešto morati da se menja. Gde se mi nalazimo u tom opštem globalnom metežu i šta nam je činiti!? Mislimo li mi o tome valjano, pitam se.
Read more »
Na konferenciji za novinare održanoj 14. januara 2016. godine, srpski premijer je slikovito predstavio razloge koji su ga opredelili za donošenje odluke u korist održavanja vanrednih parlamentarnih izbora: Politika nije matematika, rekao je. Da je poslao efektnu poruku pokazuje učestalo pominjanje ove izjave u analizama po raznim medijima, ali i jedna zanimljivost.
Read more »
Ako izumemo razvijena tržišta sa kojih je doputovala naša profesija, zaposlene u stranim i domaćim kompanijama koje hvataju korak sa svetom, kolege iz konsultantskog posla i kolege iz medija, stručnjacima za strateške komunikacije i dalje veliki problem predstavlja pronalaženje sažetog i jezgrovitog objašnjenja onoga čime se bave.
Read more »
Nov koncept konsultantske usluge formulisali smo početkom 2015. godine, nakon dvanaest godina rada u poslu komunikacija. Start sa nove platforme rešili smo da podržimo prezentacijom na internetu. Otvorili smo FB profil firme i u potpunosti promenili koncept i dizajn našeg web site-a.
Read more »
Na skupu u Privrednoj komori Srbije pod nazivom ’’Srbija na novom putu svile’’ januara 2016. godine, njegova ekselencija Ambasador Narodne Republike Kine, obratio se prisutnima na odličnom srpskom jeziku. Da njegova ekselencija Li Mančang izvrsno govori naš jezik, dobro je poznato. Ono što je bilo posebno zanimljivo jeste komfor u verbalizaciji misli na srpskom jeziku.
Read more »
Dolazak do ciljnog odredišta poslovne strategije je veoma često u fokusu naših konsultantskih aktivnosti. Suština tog fokusa je da iz zone komunikacija na kvalifikovan i efikasan način pomognemo da naše partneri sigurno stignu do postavljenog cilja.
Read more »
Na međunarodnoj konferenciji za udruženja pacijenata iz regiona Istočne Evrope, Bliskog Istoka i Afrike, od 30. novembra do 1. decembra 2015. godine u Istanbulu, imala sam čast i zadovoljstvo da učestvujem i doprinesem unapređenju rezultata ovih organizacija.
Read more »
We are here to refresh your regular business routine with our strong entrepreneurial spirit, mature knowledge and great experience!
Read more »
Iz iskustva stečenog u prethodnoj deceniji rada, zaključili smo da su uspešne strategije one koje su rezultat dobro usklađene primene korporativnog znanja, korporativne snage i pravilnog razumevanja lokalnog ambijenta.
Read more »
Želimo vam dobrodošlicu na našu novu web prezentaciju i na naš blog! Ukoliko je ovo vaše prvo upoznavanje sa konsultantskim timom Profession Group-a, sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da ćete na ovoj web adresi biti u prilici da se informišete o usluzi koja je rezultat više od jedne decenije kontinuiranog rada i razvoja.
Read more »