Kriza nije smak sveta

Kriza je ozbiljan izazov za normalno odvijanje poslovanja i ugled kompanije. Na prvi pogled ona može biti vrlo inspirativna ali čim nastane, brzo postaje jasno da traži stručan i nesebičan angažman, kao i da ne postoje nikakve garancije da će se sve završiti bez ozbiljnijih posledica.

Iz tog razloga, najvažnije je o potencijalnoj krizi razmišljati i delovati preventivno, uz spremnost na punu mobilizaciju najkvalitetnijih internih i eksternih resursa. Kompanije čije poslovanje je izloženo određenoj vrsti rizika odavno znaju koliko kriza može biti fatalna. Jer, kada nastupi, ona remeti uobičajene procese, unosi nemir, smanjuje sposobnost rasuđivanja i po pravilu je praćena velikim medijskim pritiskom. U svemu tome, potrebno je donositi odluke o čitavom nizu koraka koji su od suštinskog značaja za rešenje problema, saniranje i predupređenje negativnih posledica.

Kao veliki stres za menadžment kompanije, kriza je nepogrešivi pokazatelj sposobnosti i nesposobnosti ljudi da uspešno prevaziđu problem, suoče sa neprijatnim činjenicama i ostanu efikasni i pribrani u okolnostima visokog pritiska.

Upravo iz tih razloga, odgovorne kompanije imaju prethodno pripremljene planove reagovanja u kriznim situacijama sa jasno definisanim redosledom koraka, ovlašćenjima, odgovornostima, politikom reagovanja i drugim važnim instrumentima za uspešno prevazilaženje krize. Linije odgovornosti su jasne, disciplina u realizaciji svakog koraka je na najvišem mogućem nivou i tačno se zna ko, šta, kako i zašto radi. Kada kriza nastupi, od menadžmenta i zaposlenih se ne očekuje ništa drugo osim da postupaju prema onome što je već pripremljeno. Bez obzira što je svaka kriza slučaj za sebe i podrazumeva čitav niz ad hoc odluka, planovi reagovanja u kriznim situacijama u velikoj meri pomažu da se nivo stresa smanji, eliminiše konfuzija i osigura neophodna efikasnost u saniranju krize.

Šta sve može biti kriza?

Bez obzira da li je reč o neispravnom proizvodu, nezadovoljstvu radnika, ekološkom incidentu, različitim vrstama akcidenata koji mogu ugorziti normalno poslovanje, bezbednost stanovništva ili okoline i slično, sve što izaziva interesovanje javnosti, predstavlja kriznu situaciju. I automatski podrazumeva mobilizaciju medija koji u najkraćem mogućem roku žele informacije o detaljima problema.

U takvim situacijama kriza poprima šire razmere jer osim svoje suštine kojom se bavi menadžment u nastojanju da problem reši, kriza dobija i svoj javni karakter. Mediji u svakom slučaju polaze od interesa javnosti, zahtevaju informacije, kontaktiraju druge relevantne izvore u nastojanju da obaveste o što je moguće više detalja i aspekata problema. Ukoliko želi da potvrdi svoju odgovornost i svoj ugled, odgovorna kompanija u kriznoj situaciji aktivira tim zadužen za eksterne komunikacije i prihvata u dijalog sa medjima.

Postojanje kvalifikovanog i iskusnog tima za eksterne komunikacije je u ovakvim situacijama veoma važno. Jer trenutak u kojem kriza izlazi u javnost, a vrlo često se taj trenutak podudara sa samim izbijanjem krize, predstavlja zonu visokog rizika za ukupnu efikasnost kompanije u rešavanju problema. Sa izlaskom u javnost, kriza se automatski uvećava jer polje njenog delovanja izlazi iz okvira same kompanije. Ukoliko ne postoje iskusni stručnjaci za komunikacije i perfektna koordinacija svih članova kriznog tima, javni aspekt krize može u velikoj meri diktirati uspešnost njenog prevazilaženja. Pre svega zbog brzine kojom mediji sklapaju i plasiraju priču, formiraju kontekst, stimulišu zainteresovane strane i utiču na opredeljivanje javnosti.


Strategija kriznog komuniciranja

Prethodno planiranje blagovremeno kreira pozitivnu svest o ozbiljnosti situacije, pomaže u pripremi za moguću neprijatnost i pruža potrebnu infrastrukturu za uspešno delovanje u slučaju potrebe. Kriza ne bi bila kriza kada bi bilo moguće baš sve unapred predvideti ali je pored njenog saniranja najvažnije obezbediti normalno odvijanje uobičajenih poslovnih aktivnosti. Dakle, ukoliko se najvažniji organizacioni i suštinski aspekti mogućeg problema na vreme prepoznaju i obrade, menadžmentu ostaje mnogo više manevarskog prostora za prilagođavanje novonastalim uslovima i efikasno reagovanje.

Kako u normalnim okolnostima tako i u situaciji krize, od prvorazredne važnosti je da menadžment ima uslove da se bavi suštinom problema, očuva normalno odvijanje poslovnih procesa, osigura poštovanje usvojenih standarda i postupanje po propisima u svakom segmentu. Ukoliko je reč o problemu koji je od interesa za javnost, menadžment će se neizostavno baviti javnim aspektom problema jer je odgovoran za sve aspekte poslovanja. Osim neohpodnosti vršenja svoje funkcije, veoma je važna uloga menadžmenta u usmeravanju i podršci kolegama zaduženim za komunikaciju sa javnošću.

Odeljenje komunikacija kao deo kriznog tima, prevashodno se bavi saniranjem javnog aspekta krize tako što opredeljuje strateški pravac delovanja u odnosu na interesovanje javnosti, komunicira sa medijima i obaveštava javnost. Ali, glavni nosioci funkcije komunikacija moraju razumeti faze tog procesa i vodeću ulogu i odgovornost menadžmenta u odnosu na problem. Osim toga, posebno moraju biti spremni da prepoznaju trenutke u kojima je potrebno aktivirati menadžment u domenu javnog istupanja.

Kako da budete efikasni

Da bi tim za komunikacije bio na visini zadatka, osim strategije kriznog komuniciranja i definisane politike reagovanja, neophodno je da u vrhu kompanije postoji svest o sledećem:

- Kriza neizostavno izaziva interesovanje medija, sviđalo se to vama ili ne. Zbog toga kompanija mora u neprestanoj komunikaciji sa medijima a vi spremni i sposobni da obavljate svoj deo posla u tom procesu
- Što je veći broj onih koji mogu biti direktno ili indirektno pogođeni kriznom situacijom ili načinom na koji će se ona rešiti, pritisak medija kojem ćete biti izloženi će se proporcionalno povećavati
- Mediji traže informaciju – blagovremeno i argumentovano obaveštavanje medija doprinosi kvalitetnijem i objektivnijem informisanju javnosti. Da biste to postigli, vaš tim za komunikacije mora biti u toku sa svim važnim detaljima u vezi sa problemom i njegovim rešavanjem. Istovremeno, u traženju informacije, mediji vam i prenose informacije koje su dobili iz drugih izvora. Ovo može biti vrlo korisna povratna informacija o razvoju događaja
- Različita priroda medija podrazumeva različitu formu informacije – pored saopštenja za medije prilagođenih tradicionalnim i novim medijima, neophodno je biti spreman i za izjave, koliko god to neprijatno bilo
- Što profesionalniji nastup u dijalogu sa medijima, to su veće šanse da se vaš glas čuje i u konačnom ishodu, potvrdi vaš odgovoran pristup u svim mogućim situacijama. Ne postoji bolji način da opravdate dobar imidž u koji ste mnogo uložili, bez obzira na neprijatnost u kojoj se nalazite
- Mediji obrađuju kriznu situaciju sa više strana. Ne očekujte da ćete automatski pobrati lovorike jer ste dali blagovremenu i potpunu informaciju. Sve dok kriza traje i dok se ne završi, informacije sa raznih strana se ukrštaju. Krajnji efekat vašeg profesionalnog pristupa ćete videti tek po okončanju krize, nakon što ’’hladne glave’’ i objektivno proanalizirate medijske objave
- Da biste bili u situaciji da se vaši argumenti čuju, potrebno je da sarađujete sa medjima u kontinuitetu. Kvalitet obrade informacija zavisi od kvaliteta prethodnog rada sa medijima. Što vas bolje poznaju to će brže razumeti suštinu i uzroke vašeg problema
Svaki put kada se nađem privatno u Londonu, prvo što uradim je poseta hramu savremene umetnosti -Tate Modern Gallery. Ponekad se prethodno obavestim koju od posebnih izložbi mogu da očekujem, ali dešava se da jednostavno sve to preskočim i prepustim se iznenađenju. Na tom mestu jednostavno nema promašaja a malo ignorisanja svih mogućnosti prethodnog obaveštavanja čini život spontanijim i lepšim.
Read more »
Nedavno sam primetila zanimljivu tezu na Linkedin-u: ’’Ako želite svakoga da učinite srećnim nemojte biti lider – budite prodavac sladoleda’’. Neko je u komentaru primetio da bi se ova teza mogla osporiti i dokazati kao netačna. Naravno, sve zavisi od ugla gledanja. Ali, mislim da se u ovoj tezi nalazi zanimljiva pouka vredna pažnje.
Read more »
Verovatno vam se dogodilo da ne uspevate da postignete željeni cilj jer druga strana bez koje to ne bi bilo moguće, ne razume vašu poziciju, potrebe ili nameru. Kako niko od nas ne može bez interakcije sa okruženjem, važno je da radimo na sopstvenoj sposobnosti da budemo shvaćeni na način koji će nam omogućiti da sa istim tim okruženjem budemo u razmeni koja će biti obostrano korisna i dinamična.
Read more »
Upravljanje reputacijom je veoma važan aspekt u međunarodnom poslovanju. Što veći sistem, što uspešnije poslovanje, što veći i kompleksniji tržišni spektar koji obuhvataju aktivnosti jedne kompanije, to su oblikovanje, izgradnja i očuvanje reputacije važniji i bliži u uticaju na sveukupni poslovni uspeh. Ova praksa postoji već dugo i na našem tržištu i razvijena je kako u korporativnom sektoru tako i u drugim privrednim sektorima koji čine celinu naše poslovne i privredne zajednice. Takođe, u skladu sa svetskom praksom ali i potpuno logično, upravljanje reputacijom čelnih ljudi poslovnih sistema, aktivna je oblast i kod nas.
Read more »
Odgovarajući na temu ’’Kada bih vladao svetom’’ čuveni pisac i intelektualac Umberto Eko je u najnovijem broju Nedeljnika, na temu stanja visokog obrazovanja u Italiji, rekao: ’’Sada su prve tri godine fakulteta previše lake – studenti uopšte ne moraju da čitaju knjige duže od stotinu strana. Oni koji su na vlasti moraju da shvate da je neophodno da budeš izazvan da bi odrastao.Kada sam ja studirao, čitao sam na hiljadu stranica i nije mi ništa bilo!’’
Read more »
U izazovnim ili otežanim tržišnim uslovima, bilo da su lokalni ili globalni, preduzeća i kompanije često preduzimaju mere smanjivanja broja zaposlenih usled neophodnosti očuvanja poslovne stabilnosti. Ono što razlikuje uspešne menadžere i lidere, jeste odnos prema problemu.
Read more »
U intervjuu za NIN s kraja prošle godine, Olja Ivanjicki je objasnila da joj je Beograd važan jer se iznad njega nalazi Kapija vremena. “To je duhovna vertikala pred kojom nema prepreke u mišljenju i zato se u Beogradu najbolje misli“ – rekla je.
Read more »
Pozicija tržišnog lidera znači početak ozbiljne borbe za njeno očuvanje. Sastavni deo te borbe je procena snage i verovatnoće da li će i kada, oni koji takođe trče istu trku, uspeti da vas sustignu. Za opstanak na vrhu nema garancija, on podjednako zavisi od vas ali i od onih koji teže istom dometu.
Read more »
Kad god da ga pitate: ’’Kako si ?’’, Luka Mijatović, legenda Radio Beograda 202, renesansni čovek, novinar, urednik i umetnik, odgovara na isti način: ’’Čuvam duh’’. Uvek ga rado sretnem i svaki put me njegov odgovor asocira na izreku: ’’Boj ne bije svijetlo oružje već boj bije srce u junaka’’. Zato i čuva duh. U godini preduzetništva u Srbiji, bilo bi dobro da oni koji su svoj duh odavno aktivirali, zaigraju u prvoj ligi, kako je to slikovito objasnio gdin Marko Čadež, Predsednik Privredne komore Srbije.
Read more »
Narodne poslovice nikada ne izlaze iz mode, iako ih sve manje koristimo u svakodnevnoj komunikaciji. ’’Um caruje, snaga klade valja’’ jedna je od onih koje bi mogle ilustrovati pouku koju pamtim i koja je u osnovi našeg koncepta. ’’Ne pobeđuje snaga, nego tehnika’’ rekao mi je kao poentu jednog svog ličnog iskustva, davnih dana moj deda Mirko. I to je pouka na koju mislim. Moj deda je inače bio odličan rvač.
Read more »
U svetu danas ne postoji uspešna kompanija bez strateških komunikacija kao aktivne menadžerske funkcije. Stručnjaci za strateške komunikacije su danas u vrhu upravljačkih struktura kompanija bez obzira da li je to u formi direktora/sektora za korporativne poslove i komunikacije ili u formi spoljnog konsultanta za ovu oblast.
Read more »
’’Veliki umovi misle drugačije’’ izjavila je Pernil Spirs Lopez, nekadašnja direktorka kompanije Ikea za Severnu Ameriku, u intervjuu koji je nedavno objavljen na portalu Entrepreneur i naglasila: ’’Preduzetnici i njihovi poslovi upadaju u problem kada preovlada grupno razmišljanje’’.
Read more »
Na jednom od prvih treninga iz oblasti komunikacija, čula sam sam duhovitu rečenicu koju pamtim i dan danas: ’’Koliko god da je strašan problem koji zadesi vašu kompaniju o njegovom javnom aspektu nikako ne smete razmisljati sa pozicije ’’sh.t happens’’. Žena koja je ležerno izgovorila ovu slikovitu poruku, bila je jedna simpatična Amerikanka i veoma iskusan profesionalac.
Read more »
Periodi globalnih gibanja traju duže nego što smo pretpostavljali i postaju sve složeniji. Borba za mesto pod suncem postaje teža i neizvesnija. Izvesno je da će nešto morati da se menja. Gde se mi nalazimo u tom opštem globalnom metežu i šta nam je činiti!? Mislimo li mi o tome valjano, pitam se.
Read more »
Na konferenciji za novinare održanoj 14. januara 2016. godine, srpski premijer je slikovito predstavio razloge koji su ga opredelili za donošenje odluke u korist održavanja vanrednih parlamentarnih izbora: Politika nije matematika, rekao je. Da je poslao efektnu poruku pokazuje učestalo pominjanje ove izjave u analizama po raznim medijima, ali i jedna zanimljivost.
Read more »
Ako izumemo razvijena tržišta sa kojih je doputovala naša profesija, zaposlene u stranim i domaćim kompanijama koje hvataju korak sa svetom, kolege iz konsultantskog posla i kolege iz medija, stručnjacima za strateške komunikacije i dalje veliki problem predstavlja pronalaženje sažetog i jezgrovitog objašnjenja onoga čime se bave.
Read more »
Prvi stepenik na putu ka cilju jeste njegova jasna formulacija. Isto važi i za uspešno komuniciranje. I jedno bez drugog nije moguće. To zvuči kao opšte mesto. Ali, svakodnevnica pokazuje da to baš nije jednostavno. Ukoliko se držite sledeća četiri koraka, vaš put ka uspešnom ostvarenju poslovnih ciljeva, podržanih efikasnom komunikacijom, može biti lakši.
Read more »
Nov koncept konsultantske usluge formulisali smo početkom 2015. godine, nakon dvanaest godina rada u poslu komunikacija. Start sa nove platforme rešili smo da podržimo prezentacijom na internetu. Otvorili smo FB profil firme i u potpunosti promenili koncept i dizajn našeg web site-a.
Read more »
Na skupu u Privrednoj komori Srbije pod nazivom ’’Srbija na novom putu svile’’ januara 2016. godine, njegova ekselencija Ambasador Narodne Republike Kine, obratio se prisutnima na odličnom srpskom jeziku. Da njegova ekselencija Li Mančang izvrsno govori naš jezik, dobro je poznato. Ono što je bilo posebno zanimljivo jeste komfor u verbalizaciji misli na srpskom jeziku.
Read more »
Dolazak do ciljnog odredišta poslovne strategije je veoma često u fokusu naših konsultantskih aktivnosti. Suština tog fokusa je da iz zone komunikacija na kvalifikovan i efikasan način pomognemo da naše partneri sigurno stignu do postavljenog cilja.
Read more »
Na međunarodnoj konferenciji za udruženja pacijenata iz regiona Istočne Evrope, Bliskog Istoka i Afrike, od 30. novembra do 1. decembra 2015. godine u Istanbulu, imala sam čast i zadovoljstvo da učestvujem i doprinesem unapređenju rezultata ovih organizacija.
Read more »
We are here to refresh your regular business routine with our strong entrepreneurial spirit, mature knowledge and great experience!
Read more »
Iz iskustva stečenog u prethodnoj deceniji rada, zaključili smo da su uspešne strategije one koje su rezultat dobro usklađene primene korporativnog znanja, korporativne snage i pravilnog razumevanja lokalnog ambijenta.
Read more »
Želimo vam dobrodošlicu na našu novu web prezentaciju i na naš blog! Ukoliko je ovo vaše prvo upoznavanje sa konsultantskim timom Profession Group-a, sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da ćete na ovoj web adresi biti u prilici da se informišete o usluzi koja je rezultat više od jedne decenije kontinuiranog rada i razvoja.
Read more »