Kriza traži prevazilaženje konflikta

Na jednom od prvih treninga iz oblasti komunikacija, čula sam sam duhovitu rečenicu koju pamtim i dan danas: ’’Koliko god da je strašan problem koji zadesi vašu kompaniju o njegovom javnom aspektu nikako ne smete razmisljati sa pozicije ’’sh.t happens’’. Žena koja je ležerno izgovorila ovu slikovitu poruku, bila je jedna simpatična Amerikanka i veoma iskusan profesionalac.

Par meseci kasnije, zajedno sa brojnim kolegama iz cele Evrope, dobila sam još eksplicitniju poruku u vezi sa postupanjem u kriznoj situaciji: ’’Ukoliko ne budete striktno poštovali proceduru – neće vas biti’’. Dakle, kriza je ozbiljna stvar koja zahteva maksimalno odgovorno postupanje, postojanje i poštovanje procedura. Shvatila, jednom za vjek i vjekova.

Razumevanje konteksta

Čak i uz postojanje svih potrebnih procedura za postupanje u slučaju krize, uključujući i procedure krizne komunikacije, za uspešno prevazilaženje krize najvažnija je sposobnost razumevanja konteksta u kojem se kriza pojavila i u kojem će teći njeno saniranje. Koliko god bili sposobni da razumete razmere problema i njegove moguće negativne implikacije po vašu kompaniju ili klijenta, nećete ga uspešno prevazići ukoliko ne razumete kontekst u kojem se sve događa.

Kakav god da je karakter krize, ona uvek pogađa više strana i događa se u trenutku i ambijentu koji ima svoje specifičnosti. Zbog toga morate biti sposobni da identifikujete sve one na koje vaša kriza utiče ili koji njome mogu biti pogođeni, kao i da analizirate te probleme kako iz svog tako i iz ugla interesa svih onih koje ste kao takve identifikovali. Konačno, izuzetno je važno razumeti u kojoj meri će kriza biti važna za medije a ta važnost direktno proizilazi iz ozbiljnosti problema, karaktera ciljnih grupa i interesa koje pogađa.


Procena situacije

Zamislite situaciju u kojoj vam se za pomoć obraća novi vlasnik nedavno privatizovanog preduzeća. Aktuelna kriza je poremetila njegovu sposobnost da servisira obaveze a očigledno je da bi i bez poremećaja izazvanih krizom, taj isti vlasnik imao problem da reši i prevaziđe veliki broj problema na način i u rokovima koji su predviđeni privatizacionim ugovorom. Jednostavno, čovek se precenio a u menadžerskom smislu izgleda da nije ni dorastao situaciji. Na sve to, ima problem kontinuiranog protesta zaposlenih koji su se izborili za medijsku podršku i zbog toga vam se obraća za pomoć. Verujem da pogađate – on je već i sam pokušao da se ’’raspravi’’ sa njima preko medija. Ali, bez uspeha.

Prvi korak koji biste preduzeli u ovakvom slučaju pokazao bi dve važne stvari: koliko ste profesionalni i koliko vam je stalo da budete uspešni u svom poslu. Profesionalni pristup bi podrazumevao da najpre procenite situaciju. Pripremite listu pitanja za vašeg potencijalnog klijenta ne biste li sagledali problem do kraja. U pripremi pitanja je važno da imate informacije i potrebno znanje o opštem karakteru problema kao i da budete sposobni da razmišljate o najmanje tri aktera: potencijalni klijent, nezadovoljni zaposleni i institucija koja nadgleda ispunjenje preuzetih obaveza. Dobijeni odgovori će vam pružiti poziciju za procenu: prihvatate ili ne prihvatate posao. Ako želite da budete uspešni u poslu koji radite, sigurno nećete sebi dozvoliti da branite neodbranjivo.

Karakter i sprovođenje odluka

Suprotan primer možda najbolje objašnjava zbog čega je za uspeh u prevazilaženju krize od vaše lične odgovornosti još važnija odgovornost onoga koga zastupate ili koga servisirate. Pre nekoliko godina kada je svetska kriza snažno zapljusnula aktere na našem tržištu i mediji su dali prilično prostora otpuštanju radnika iz nekoliko velikih kompanija.

Kompanije koje su sprovodile ovakve odluke uglavnom su se pozivale na neophodnost očuvanja poslovne stabilnosti i reorganizaciju i to su argumenti koji su razumljivi imajući u vidu činjenicu da je ekonomska kriza poremetila normalne tokove i prosto ubrazala neminovnost sprovođenja takvih odluka. Bilo je i primera koji su pokazali odsustvo bilo kakve odgovornosti kako u pripremi i sprovođenju takvih odluka tako i u njihovom komuniciranju.

Lako je zaključiti da je za javni aspekt ovakvih odluka od ključne važnosti kako su ti procesi sprovedeni: počev od poštovanja zakonskih normi do očekivanih standarda koji bi trebalo da važe u odgovornim kompanijama. Jer, ukoliko su vaša kompanija ili vaš klijent negde u ovom procesu ’’omanuli’’, teško da će to medijima promaći. Način donošenja i sprovođenja ovakve jedne odluke čini vašu osnovnu i jedinu argumentaciju i zbog toga je važno da kao profesionalac budete u toku sa procesom i da imate dovoljno znanja i kredibiliteta za blagovremenu i adekvatnu intervenciju.

Treba reći da isto tako nije poželjno biti škrt u informacijama i nekomunikativan samom činjenicom da je ceo proces sproveden u skladu sa zakonom i da eventualni protesti samim tim nemaju opravdanja. Iz vašeg ugla nema osnova ali u ovakvim situacijama, socijalna dimenzija je veoma važna. O njoj se mora voditi računa i u adekvatnoj formi i na adekvatan način objasniti problem. Neophodno je potvrditi svoju socijalnu odgovornost, upoznati javnost sa činjenicama i pokazati da ste odgovorni i onda kada biste možda najrađe ćutali.


Kvalitet odnosa sa medijima

Suština je vrlo jednostavna: kvalitet odnosa sa medijima u vremenima kada se svi procesi odvijaju normalno direktno utiče na sposobnost da u situaciji krize postignete korektan rezultat. U kriznom komuniciranju je veoma važno koliko vas mediji uvažavaju, koliko vam veruju i koliko ćete biti efikasni u interakciji sa njima.

Prethodno iskustvo koje imaju u saradnji sa vama u velikoj meri će uticati na njihove pozicije u vremenima krize. Važno je dakle i da budete svesni šta mediji misle o načinu na koji radite posao i da se na vreme korigujete. Kada kriza izbije, može biti kasno.


Padobranci i nepopravljivi

I da budemo realni, koliko god se trudili, ne znači da neće biti iznenađenja. Zamislite sebe u situaciji u kojoj je proces reogranizacije kompanije koju zastupate urađen u potpunosti u skladu sa zakonom. Za zaposlene koji su proglašeni tehnološkim viškom obezbeđeno je i više od onoga što zakon predviđa. Javlja vam se novinar informativnog programa jedne tv stanice i kaže da želi da dođe da snimi vašu izjavu tim povodom. Vi mu objaniste da je javnost već obaveštena o svim detaljima (jer ste to zaista već uveliko vrlo profesionalno uradili) i nastojite da definišete šta bi njega konkretno zanimalo a on vam kaže da su mediji ti koji kreiraju priču tako da mu nikakve prethodne informacije nisu potrebne. Da li ćete tom novinaru, ogorčeni zbog njegovog neprofesionalizma, održati kratku lekciju o ulozi medija? Naravno da ne.

Istim pomenutim povodom, javlja vam se dopisnik koji želi da snimi protest dela nezadovoljnih radnika ispred vaše kompanije. Ljubazno odgovorite da protesta nema (jer ga zaista nema) ali novinar se uporno drži svoje informacije i najavljuje svoj dolazak. Da li ćete odbiti da se vidite sa njim i likovati vireći kroz prozor jer će isti ostati bez priče ispred prazne kapije? Naravno da ne.

Jedan deo radnika mirno izražava svoj protest ispred kapije fabrike u kojoj više ne radi. Kroz prozor svoje kancelarije izbrojite tačno četrdeset ljudi a onda vas kontaktiraju da date izjavu pozivajući se na izveštaj dopisnika koji kaže da je ispred vaše fabrike 140 ljudi! Da li mislite da je potrebno da se sa novinarom ubeđujete oko tačnog broja? Ili odbijete da date izjavu? Naravno da ne.

Mnogo je sličnih primera iz prakse. Bez obzira da li ste ih već doživeli ili vas tek čekaju, ovakve i slične situacije nisu ništa drugo nego izazov vašoj sposobnosti da budete na visini zadatka. Ako ste pravi profesionalac, tako će i biti.
Svaki put kada se nađem privatno u Londonu, prvo što uradim je poseta hramu savremene umetnosti -Tate Modern Gallery. Ponekad se prethodno obavestim koju od posebnih izložbi mogu da očekujem, ali dešava se da jednostavno sve to preskočim i prepustim se iznenađenju. Na tom mestu jednostavno nema promašaja a malo ignorisanja svih mogućnosti prethodnog obaveštavanja čini život spontanijim i lepšim.
Read more »
Nedavno sam primetila zanimljivu tezu na Linkedin-u: ’’Ako želite svakoga da učinite srećnim nemojte biti lider – budite prodavac sladoleda’’. Neko je u komentaru primetio da bi se ova teza mogla osporiti i dokazati kao netačna. Naravno, sve zavisi od ugla gledanja. Ali, mislim da se u ovoj tezi nalazi zanimljiva pouka vredna pažnje.
Read more »
Verovatno vam se dogodilo da ne uspevate da postignete željeni cilj jer druga strana bez koje to ne bi bilo moguće, ne razume vašu poziciju, potrebe ili nameru. Kako niko od nas ne može bez interakcije sa okruženjem, važno je da radimo na sopstvenoj sposobnosti da budemo shvaćeni na način koji će nam omogućiti da sa istim tim okruženjem budemo u razmeni koja će biti obostrano korisna i dinamična.
Read more »
Upravljanje reputacijom je veoma važan aspekt u međunarodnom poslovanju. Što veći sistem, što uspešnije poslovanje, što veći i kompleksniji tržišni spektar koji obuhvataju aktivnosti jedne kompanije, to su oblikovanje, izgradnja i očuvanje reputacije važniji i bliži u uticaju na sveukupni poslovni uspeh. Ova praksa postoji već dugo i na našem tržištu i razvijena je kako u korporativnom sektoru tako i u drugim privrednim sektorima koji čine celinu naše poslovne i privredne zajednice. Takođe, u skladu sa svetskom praksom ali i potpuno logično, upravljanje reputacijom čelnih ljudi poslovnih sistema, aktivna je oblast i kod nas.
Read more »
Odgovarajući na temu ’’Kada bih vladao svetom’’ čuveni pisac i intelektualac Umberto Eko je u najnovijem broju Nedeljnika, na temu stanja visokog obrazovanja u Italiji, rekao: ’’Sada su prve tri godine fakulteta previše lake – studenti uopšte ne moraju da čitaju knjige duže od stotinu strana. Oni koji su na vlasti moraju da shvate da je neophodno da budeš izazvan da bi odrastao.Kada sam ja studirao, čitao sam na hiljadu stranica i nije mi ništa bilo!’’
Read more »
U izazovnim ili otežanim tržišnim uslovima, bilo da su lokalni ili globalni, preduzeća i kompanije često preduzimaju mere smanjivanja broja zaposlenih usled neophodnosti očuvanja poslovne stabilnosti. Ono što razlikuje uspešne menadžere i lidere, jeste odnos prema problemu.
Read more »
U intervjuu za NIN s kraja prošle godine, Olja Ivanjicki je objasnila da joj je Beograd važan jer se iznad njega nalazi Kapija vremena. “To je duhovna vertikala pred kojom nema prepreke u mišljenju i zato se u Beogradu najbolje misli“ – rekla je.
Read more »
Pozicija tržišnog lidera znači početak ozbiljne borbe za njeno očuvanje. Sastavni deo te borbe je procena snage i verovatnoće da li će i kada, oni koji takođe trče istu trku, uspeti da vas sustignu. Za opstanak na vrhu nema garancija, on podjednako zavisi od vas ali i od onih koji teže istom dometu.
Read more »
Kad god da ga pitate: ’’Kako si ?’’, Luka Mijatović, legenda Radio Beograda 202, renesansni čovek, novinar, urednik i umetnik, odgovara na isti način: ’’Čuvam duh’’. Uvek ga rado sretnem i svaki put me njegov odgovor asocira na izreku: ’’Boj ne bije svijetlo oružje već boj bije srce u junaka’’. Zato i čuva duh. U godini preduzetništva u Srbiji, bilo bi dobro da oni koji su svoj duh odavno aktivirali, zaigraju u prvoj ligi, kako je to slikovito objasnio gdin Marko Čadež, Predsednik Privredne komore Srbije.
Read more »
Narodne poslovice nikada ne izlaze iz mode, iako ih sve manje koristimo u svakodnevnoj komunikaciji. ’’Um caruje, snaga klade valja’’ jedna je od onih koje bi mogle ilustrovati pouku koju pamtim i koja je u osnovi našeg koncepta. ’’Ne pobeđuje snaga, nego tehnika’’ rekao mi je kao poentu jednog svog ličnog iskustva, davnih dana moj deda Mirko. I to je pouka na koju mislim. Moj deda je inače bio odličan rvač.
Read more »
U svetu danas ne postoji uspešna kompanija bez strateških komunikacija kao aktivne menadžerske funkcije. Stručnjaci za strateške komunikacije su danas u vrhu upravljačkih struktura kompanija bez obzira da li je to u formi direktora/sektora za korporativne poslove i komunikacije ili u formi spoljnog konsultanta za ovu oblast.
Read more »
’’Veliki umovi misle drugačije’’ izjavila je Pernil Spirs Lopez, nekadašnja direktorka kompanije Ikea za Severnu Ameriku, u intervjuu koji je nedavno objavljen na portalu Entrepreneur i naglasila: ’’Preduzetnici i njihovi poslovi upadaju u problem kada preovlada grupno razmišljanje’’.
Read more »
Kriza je ozbiljan izazov za normalno odvijanje poslovanja i ugled kompanije. Na prvi pogled ona može biti vrlo inspirativna ali čim nastane, brzo postaje jasno da traži stručan i nesebičan angažman, kao i da ne postoje nikakve garancije da će se sve završiti bez ozbiljnijih posledica.
Read more »
Periodi globalnih gibanja traju duže nego što smo pretpostavljali i postaju sve složeniji. Borba za mesto pod suncem postaje teža i neizvesnija. Izvesno je da će nešto morati da se menja. Gde se mi nalazimo u tom opštem globalnom metežu i šta nam je činiti!? Mislimo li mi o tome valjano, pitam se.
Read more »
Na konferenciji za novinare održanoj 14. januara 2016. godine, srpski premijer je slikovito predstavio razloge koji su ga opredelili za donošenje odluke u korist održavanja vanrednih parlamentarnih izbora: Politika nije matematika, rekao je. Da je poslao efektnu poruku pokazuje učestalo pominjanje ove izjave u analizama po raznim medijima, ali i jedna zanimljivost.
Read more »
Ako izumemo razvijena tržišta sa kojih je doputovala naša profesija, zaposlene u stranim i domaćim kompanijama koje hvataju korak sa svetom, kolege iz konsultantskog posla i kolege iz medija, stručnjacima za strateške komunikacije i dalje veliki problem predstavlja pronalaženje sažetog i jezgrovitog objašnjenja onoga čime se bave.
Read more »
Prvi stepenik na putu ka cilju jeste njegova jasna formulacija. Isto važi i za uspešno komuniciranje. I jedno bez drugog nije moguće. To zvuči kao opšte mesto. Ali, svakodnevnica pokazuje da to baš nije jednostavno. Ukoliko se držite sledeća četiri koraka, vaš put ka uspešnom ostvarenju poslovnih ciljeva, podržanih efikasnom komunikacijom, može biti lakši.
Read more »
Nov koncept konsultantske usluge formulisali smo početkom 2015. godine, nakon dvanaest godina rada u poslu komunikacija. Start sa nove platforme rešili smo da podržimo prezentacijom na internetu. Otvorili smo FB profil firme i u potpunosti promenili koncept i dizajn našeg web site-a.
Read more »
Na skupu u Privrednoj komori Srbije pod nazivom ’’Srbija na novom putu svile’’ januara 2016. godine, njegova ekselencija Ambasador Narodne Republike Kine, obratio se prisutnima na odličnom srpskom jeziku. Da njegova ekselencija Li Mančang izvrsno govori naš jezik, dobro je poznato. Ono što je bilo posebno zanimljivo jeste komfor u verbalizaciji misli na srpskom jeziku.
Read more »
Dolazak do ciljnog odredišta poslovne strategije je veoma često u fokusu naših konsultantskih aktivnosti. Suština tog fokusa je da iz zone komunikacija na kvalifikovan i efikasan način pomognemo da naše partneri sigurno stignu do postavljenog cilja.
Read more »
Na međunarodnoj konferenciji za udruženja pacijenata iz regiona Istočne Evrope, Bliskog Istoka i Afrike, od 30. novembra do 1. decembra 2015. godine u Istanbulu, imala sam čast i zadovoljstvo da učestvujem i doprinesem unapređenju rezultata ovih organizacija.
Read more »
We are here to refresh your regular business routine with our strong entrepreneurial spirit, mature knowledge and great experience!
Read more »
Iz iskustva stečenog u prethodnoj deceniji rada, zaključili smo da su uspešne strategije one koje su rezultat dobro usklađene primene korporativnog znanja, korporativne snage i pravilnog razumevanja lokalnog ambijenta.
Read more »
Želimo vam dobrodošlicu na našu novu web prezentaciju i na naš blog! Ukoliko je ovo vaše prvo upoznavanje sa konsultantskim timom Profession Group-a, sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da ćete na ovoj web adresi biti u prilici da se informišete o usluzi koja je rezultat više od jedne decenije kontinuiranog rada i razvoja.
Read more »