Preporučili biste nas kada biste znali čime se bavimo!?

Ako izumemo razvijena tržišta sa kojih je doputovala naša profesija, zaposlene u stranim i domaćim kompanijama koje hvataju korak sa svetom, kolege iz konsultantskog posla i kolege iz medija, stručnjacima za strateške komunikacije i dalje veliki problem predstavlja pronalaženje sažetog i jezgrovitog objašnjenja onoga čime se bave. Kako onda plasirati uslugu i valorizovati njenu vrednost ako zapinjemo već na uvodnom predstavljanju!? Evo mogućeg odgovora.

Prepoznavanje stvarnog stanja stvari, prilika, njihovo aktiviranje i upravljanje kretanjem u složenoj tržišnoj utakmici, suština je onoga čime se mi bavimo. Ovim se bave na sebi svojstven način i druge upravljačke discipline ali ono što komunikacije čini posebnim u domenu upravljanja je to što one definišu pravac i oslonac strateškom usmeravanju jednog sistema. Zovite to kontrola letenja, navigacija ili slično ali suština je da se komunikacije bave strateškim navođenjem i da su kao takve u samom vrhu upravljanja i odlučivanja. U sistemima koji imaju ozbiljne pretenzije da budu održivi, da traju i da budu uspešni.

Strateško navođenje se u najkraćem sastoji od sledećih aktivnosti:

1. Sagledavanjem stanja komunikacije kompanije sa okruženjem
2. Identifikacijom potreba i opredeljivanjem pravaca u komunikaciji sa okruženjem
3. Uspostavljanjem prioriteta u komunikacionom opsegu
4. Prepoznavanjem rizika i načinima za njihovo prevazilaženje
5. Formulisanjem komunikacione strategije i operativnih planova
6. Adekvatnim organizovanjem komunikacija
7. Stvaranjem prilika i upravljanje kretanjem koje vodi ka rastu i razvoju poslovanja

Kako sprovodimo ove aktivnosti ? Pre svega detaljnom analizom ambijenta u kojem poslujete i ostvarujete svoje poslovne ciljeve. Izvesno je da to radite i sami ukoliko vam je poverena neka od upravljačkih funkcija. I najverovatnije da to činite na osnovama ličnog znanja, iskustva i uz pomoć korisnih alata kojima obiluje interno korporativno ili vaše sopstveno tržišno iskustvo. Ali, ono što čini stručnjake za komunikacije korisnim jeste dodatna vrednost koju unose u analize koje pripremate. Evo korisnog primera.

Ukoliko poslujete u domenu koji u značajnoj meri zavisi od stabilnosti ključnih donosioca odluka i kreatora javnih politika (konkretno najviših izvršnih organa vlasti), bilo bi zanimljivo da proverite da li ste evidentirali koliko je i kakvih promena bilo u poslednjih nekoliko godina na pozicijama koje su važne za vaše poslovanje. Evo male pomoći – u periodu od 2011. do 2015. godine u Srbiji su mandat za sastavljanje vlade imala tri premijera a u resoru ministarstva finansija našlo se tačno pet ministara. Možda nije neophodno da brojite broj šefova vlada ili šefova resora da biste zaključili da poslujete u naglašeno promenljivom ambijentu u zoni kreatora makro-ekonomskog okvira ali sigurno je korisno da poverite analizu prethodnog i procenu budućeg razvoja događaja onima koji iz ovakvih podataka mogu izvući korisne zaključke. Bez rizika da ih u toj proceni zamagle bilo kakvi lični favoriti osim onih koji se odnose na favorite amortizovanja mogućih negativnih efekata čestih promena u opštem poslovnom ambijentu.

Čemu služe analize ? Pre svega da bismo ustanovili gde smo, kojim putem, na koji način i kakvim tempom treba da se uputimo ne bismo li postigli ciljeve koje smo postavili. Ovo je najvredniji doprinos koje strateške komunikacije mogu pružiti poslovnoj strategiji. Iz našeg iskustva se to nedvosmisleno vidi. Pre svega, neposredni rukovodioci su najčešće pod pritiskom prioriteta ostvarivanja rezultata i prepreke na tom putu ponekad ne sagledavaju na način koji će im omogućiti da ih prevaziđu. Kratkoročan uspeh ponekad baca senku na rešenja koje može ponuditi kvalitetan strateškog pristupa ali samo ukoliko konsultant nije u mogućnosti kvalitetno da argumentuje alternativno rešenje. Ili da zadobije poverenje na bazi takvih argumenata. Ukoliko ste spremni da angažujete kvalifikovanog konsultanta, važno je da koristite mogućnosti da vam ukaže na put koji će dati više od jednokratnih rezultata. Nije isto gledati i videti. Oni koji vide, to su oni koji znaju da pronađu pravi put.

Ključni doprinos strateških komunikacija je… ? Najvredniji doprinos koji vam mogu pružiti konsultanti za strateške komunikacije jeste opredeljivanje pravca kretanja koji vaše poslovno nastojanje čini produktivnim i održivim. U moru faktora koji opredeljuju ambijent i vašu performansu, pravilan izbor pravca, tempa, odabir i artikulacija poruka koje šaljete uz objektivno sagledavanje činilaca i drugih subjekata iz okruženja, od velike su važnosti za vaš poslovni uspeh. I kao takvi, treba da budu povereni pažljivom oku posmatrača koji za to ima znanja i umeća.
Svaki put kada se nađem privatno u Londonu, prvo što uradim je poseta hramu savremene umetnosti -Tate Modern Gallery. Ponekad se prethodno obavestim koju od posebnih izložbi mogu da očekujem, ali dešava se da jednostavno sve to preskočim i prepustim se iznenađenju. Na tom mestu jednostavno nema promašaja a malo ignorisanja svih mogućnosti prethodnog obaveštavanja čini život spontanijim i lepšim.
Read more »
Nedavno sam primetila zanimljivu tezu na Linkedin-u: ’’Ako želite svakoga da učinite srećnim nemojte biti lider – budite prodavac sladoleda’’. Neko je u komentaru primetio da bi se ova teza mogla osporiti i dokazati kao netačna. Naravno, sve zavisi od ugla gledanja. Ali, mislim da se u ovoj tezi nalazi zanimljiva pouka vredna pažnje.
Read more »
Verovatno vam se dogodilo da ne uspevate da postignete željeni cilj jer druga strana bez koje to ne bi bilo moguće, ne razume vašu poziciju, potrebe ili nameru. Kako niko od nas ne može bez interakcije sa okruženjem, važno je da radimo na sopstvenoj sposobnosti da budemo shvaćeni na način koji će nam omogućiti da sa istim tim okruženjem budemo u razmeni koja će biti obostrano korisna i dinamična.
Read more »
Upravljanje reputacijom je veoma važan aspekt u međunarodnom poslovanju. Što veći sistem, što uspešnije poslovanje, što veći i kompleksniji tržišni spektar koji obuhvataju aktivnosti jedne kompanije, to su oblikovanje, izgradnja i očuvanje reputacije važniji i bliži u uticaju na sveukupni poslovni uspeh. Ova praksa postoji već dugo i na našem tržištu i razvijena je kako u korporativnom sektoru tako i u drugim privrednim sektorima koji čine celinu naše poslovne i privredne zajednice. Takođe, u skladu sa svetskom praksom ali i potpuno logično, upravljanje reputacijom čelnih ljudi poslovnih sistema, aktivna je oblast i kod nas.
Read more »
Odgovarajući na temu ’’Kada bih vladao svetom’’ čuveni pisac i intelektualac Umberto Eko je u najnovijem broju Nedeljnika, na temu stanja visokog obrazovanja u Italiji, rekao: ’’Sada su prve tri godine fakulteta previše lake – studenti uopšte ne moraju da čitaju knjige duže od stotinu strana. Oni koji su na vlasti moraju da shvate da je neophodno da budeš izazvan da bi odrastao.Kada sam ja studirao, čitao sam na hiljadu stranica i nije mi ništa bilo!’’
Read more »
U izazovnim ili otežanim tržišnim uslovima, bilo da su lokalni ili globalni, preduzeća i kompanije često preduzimaju mere smanjivanja broja zaposlenih usled neophodnosti očuvanja poslovne stabilnosti. Ono što razlikuje uspešne menadžere i lidere, jeste odnos prema problemu.
Read more »
U intervjuu za NIN s kraja prošle godine, Olja Ivanjicki je objasnila da joj je Beograd važan jer se iznad njega nalazi Kapija vremena. “To je duhovna vertikala pred kojom nema prepreke u mišljenju i zato se u Beogradu najbolje misli“ – rekla je.
Read more »
Pozicija tržišnog lidera znači početak ozbiljne borbe za njeno očuvanje. Sastavni deo te borbe je procena snage i verovatnoće da li će i kada, oni koji takođe trče istu trku, uspeti da vas sustignu. Za opstanak na vrhu nema garancija, on podjednako zavisi od vas ali i od onih koji teže istom dometu.
Read more »
Kad god da ga pitate: ’’Kako si ?’’, Luka Mijatović, legenda Radio Beograda 202, renesansni čovek, novinar, urednik i umetnik, odgovara na isti način: ’’Čuvam duh’’. Uvek ga rado sretnem i svaki put me njegov odgovor asocira na izreku: ’’Boj ne bije svijetlo oružje već boj bije srce u junaka’’. Zato i čuva duh. U godini preduzetništva u Srbiji, bilo bi dobro da oni koji su svoj duh odavno aktivirali, zaigraju u prvoj ligi, kako je to slikovito objasnio gdin Marko Čadež, Predsednik Privredne komore Srbije.
Read more »
Narodne poslovice nikada ne izlaze iz mode, iako ih sve manje koristimo u svakodnevnoj komunikaciji. ’’Um caruje, snaga klade valja’’ jedna je od onih koje bi mogle ilustrovati pouku koju pamtim i koja je u osnovi našeg koncepta. ’’Ne pobeđuje snaga, nego tehnika’’ rekao mi je kao poentu jednog svog ličnog iskustva, davnih dana moj deda Mirko. I to je pouka na koju mislim. Moj deda je inače bio odličan rvač.
Read more »
U svetu danas ne postoji uspešna kompanija bez strateških komunikacija kao aktivne menadžerske funkcije. Stručnjaci za strateške komunikacije su danas u vrhu upravljačkih struktura kompanija bez obzira da li je to u formi direktora/sektora za korporativne poslove i komunikacije ili u formi spoljnog konsultanta za ovu oblast.
Read more »
’’Veliki umovi misle drugačije’’ izjavila je Pernil Spirs Lopez, nekadašnja direktorka kompanije Ikea za Severnu Ameriku, u intervjuu koji je nedavno objavljen na portalu Entrepreneur i naglasila: ’’Preduzetnici i njihovi poslovi upadaju u problem kada preovlada grupno razmišljanje’’.
Read more »
Na jednom od prvih treninga iz oblasti komunikacija, čula sam sam duhovitu rečenicu koju pamtim i dan danas: ’’Koliko god da je strašan problem koji zadesi vašu kompaniju o njegovom javnom aspektu nikako ne smete razmisljati sa pozicije ’’sh.t happens’’. Žena koja je ležerno izgovorila ovu slikovitu poruku, bila je jedna simpatična Amerikanka i veoma iskusan profesionalac.
Read more »
Kriza je ozbiljan izazov za normalno odvijanje poslovanja i ugled kompanije. Na prvi pogled ona može biti vrlo inspirativna ali čim nastane, brzo postaje jasno da traži stručan i nesebičan angažman, kao i da ne postoje nikakve garancije da će se sve završiti bez ozbiljnijih posledica.
Read more »
Periodi globalnih gibanja traju duže nego što smo pretpostavljali i postaju sve složeniji. Borba za mesto pod suncem postaje teža i neizvesnija. Izvesno je da će nešto morati da se menja. Gde se mi nalazimo u tom opštem globalnom metežu i šta nam je činiti!? Mislimo li mi o tome valjano, pitam se.
Read more »
Na konferenciji za novinare održanoj 14. januara 2016. godine, srpski premijer je slikovito predstavio razloge koji su ga opredelili za donošenje odluke u korist održavanja vanrednih parlamentarnih izbora: Politika nije matematika, rekao je. Da je poslao efektnu poruku pokazuje učestalo pominjanje ove izjave u analizama po raznim medijima, ali i jedna zanimljivost.
Read more »
Prvi stepenik na putu ka cilju jeste njegova jasna formulacija. Isto važi i za uspešno komuniciranje. I jedno bez drugog nije moguće. To zvuči kao opšte mesto. Ali, svakodnevnica pokazuje da to baš nije jednostavno. Ukoliko se držite sledeća četiri koraka, vaš put ka uspešnom ostvarenju poslovnih ciljeva, podržanih efikasnom komunikacijom, može biti lakši.
Read more »
Nov koncept konsultantske usluge formulisali smo početkom 2015. godine, nakon dvanaest godina rada u poslu komunikacija. Start sa nove platforme rešili smo da podržimo prezentacijom na internetu. Otvorili smo FB profil firme i u potpunosti promenili koncept i dizajn našeg web site-a.
Read more »
Na skupu u Privrednoj komori Srbije pod nazivom ’’Srbija na novom putu svile’’ januara 2016. godine, njegova ekselencija Ambasador Narodne Republike Kine, obratio se prisutnima na odličnom srpskom jeziku. Da njegova ekselencija Li Mančang izvrsno govori naš jezik, dobro je poznato. Ono što je bilo posebno zanimljivo jeste komfor u verbalizaciji misli na srpskom jeziku.
Read more »
Dolazak do ciljnog odredišta poslovne strategije je veoma često u fokusu naših konsultantskih aktivnosti. Suština tog fokusa je da iz zone komunikacija na kvalifikovan i efikasan način pomognemo da naše partneri sigurno stignu do postavljenog cilja.
Read more »
Na međunarodnoj konferenciji za udruženja pacijenata iz regiona Istočne Evrope, Bliskog Istoka i Afrike, od 30. novembra do 1. decembra 2015. godine u Istanbulu, imala sam čast i zadovoljstvo da učestvujem i doprinesem unapređenju rezultata ovih organizacija.
Read more »
We are here to refresh your regular business routine with our strong entrepreneurial spirit, mature knowledge and great experience!
Read more »
Iz iskustva stečenog u prethodnoj deceniji rada, zaključili smo da su uspešne strategije one koje su rezultat dobro usklađene primene korporativnog znanja, korporativne snage i pravilnog razumevanja lokalnog ambijenta.
Read more »
Želimo vam dobrodošlicu na našu novu web prezentaciju i na naš blog! Ukoliko je ovo vaše prvo upoznavanje sa konsultantskim timom Profession Group-a, sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da ćete na ovoj web adresi biti u prilici da se informišete o usluzi koja je rezultat više od jedne decenije kontinuiranog rada i razvoja.
Read more »