Promena kao faktor uspeha

Verovatno vam se dogodilo da ne uspevate da postignete željeni cilj jer druga strana bez koje to ne bi bilo moguće, ne razume vašu poziciju, potrebe ili nameru. Kako niko od nas ne može bez interakcije sa okruženjem, važno je da radimo na sopstvenoj sposobnosti da budemo shvaćeni na način koji će nam omogućiti da sa istim tim okruženjem budemo u razmeni koja će biti obostrano korisna i dinamična.

Mnogo energije razmenjujemo u svakodnevnoj poslovnoj, privatnoj i raznoj drugoj komunikaciji i odnosima sa okruženjem. Ta razmena je uglavnom znak da smo aktivni i angažovani i taj osećaj nam je važan. Tek kada se suočimo sa izostankom potrebne ili poželjne povratne reakcije, shvatimo da problem nastaje onda kada u razmeni sa okruženjem ne dobijemo potrebno razumevanje, odobravanje ili priznanje. Odnosno, kada dobijemo upravo suprotno: nerazumevanje, odbijanje ili nedovoljno uvažavanje.

U većini situacija postojanje pozitivne povratne reakcije i ne shvatamo kao nešto preterano važno, nose nas opšta površnost, čuvanje sopstvenog pozitivnog raspoloženja, ostvarenje ličnih potreba ili jednostavno, dokle god smo na talasima uzlazne linije uspeha, ne pridajemo potreban značaj pozitivnim povratnim reakcijama a neretko u jednakoj meri ignorišemo ono što nas sputava. Usmeravamo pažnju na ono što nam je zaista važno i što ne može da čeka jer živimo sve brže i sve se ubrzalo do mere u kojoj ni sami nemamo potrebno vreme da sagledamo kako izgleda naše kretanje i kuda ono vodi.

Stvar ličnog doživljaja je veoma moćan mehanizam koji nam čuva motivaciju i entuzijazam. Ako su nam duže vremena u fokusu bile aktivnosti koje su išle nesmetano, ljudi koji su nam u tome pomagali, ako smo uspešno odolevali izazovima onih koji nisu bili blagonakloni našim nastojanjima, kako prepoznati trenutak u kome je potrebno stati i preispitati sebe i svoj pravac kretanja kako nas ne bi iznenadilo iznenadno odsustvo potrebne povratne reakcije kao suštinski važne za ostvarenje naše namere, potrebe ili cilja !?

Promena u odnosu okruženja prema našim nastojanjima traži razumevanje uzroka. Nekada su oni u okruženju a nekada su u nama. Ako ne ustanovimo stvarni uzrok i ako to ne učinimo na vreme, onda eventualni zaključak da je potrebno nešto promeniti kod sebe ili u karakteru i pravcu svog kretanja, ne mora biti ispravan zaključak niti dovesti do rešenja. Sledstveno tome, promena koju na bazi takvog zaključka učinimo, može okruženju izgledati kao nagli, neočekivani i neprijatan zaokret i stvoriti još veći nesporazum. Baš kao što delovanje faktora koji teže da promene odnos okruženja prema nama može proizvesti isti neželjeni efekat iznenađenja u našim redovima.

Iz ličnog iskustva mogu da posvedočim da su spremnost na promenu i prilagođavanje drugačijem razvoju događaja, ključni za trajanje u pozitivnoj zoni kretanja. Pored toga, sposobnost procene pravog trenutka za promenu i jednaka sposobnost opredeljivanja prave mere potrebnih promena su najvažniji faktori. Međutim, ništa manje nije važno ni pripremanje okruženja na promenu koju preduzimate imajući u vidu prethodno opisani mogući neželjeni efekat promene. Ali čak i ako ste ustanovili pravi uzrok nesporazuma sa okruženjem, važno je kondicionirati uslove za pozitivno prihvatanje promene u vama važnom okruženju kako zbog onih činilaca koji će tu promenu pravilno razumeti i podržati, tako i zbog onih kojima će bilo kakva vaša promena biti prilika da vas potisnu odnosno, interpretiraju razvoj događaja na vašem terenu u korist sopstvenog uspeha odnosno vašeg neuspeha. Čak i ako ste eliminisali objektivne razloge za moguću neželjenu interpretaciju ili neželjeni doživljaj, rizik od neželjene interpretacije uvek postoji jer pored objektivnog sagledavanja vaših poteza postoji i interesno suprotstavljeno sagledavanje koje može stvari okrenuti u neželjenom pravcu.

Posmatrano iz ugla onih koji sa vama čine tim, spremnost na promenu je spremnost da se izađe iz zone komfora. Svakako, kormilar promenu pravca razume jer je i osmišljava. Njemu su jasni razlozi, bez obzira da li su iznuđeni, pravovremeni ili rezultat potrebe za rizikom i avanturom. Svima ostalima koji se nalaze na brodu, promena pravca kretanja i ne mora biti po volji, naročito ako je promena iznuđena. Osim toga, većini nije naročito ili uopšte bitan način na koji način će kormilar prevazići situaciju, sve dok god mogu biti sigurni da će na odredište stići sigurno. I to je razumljivo. Spremnost na izlazak iz zone komfora nije ista kod kormilara, posade i kod putnika. Posada (članovi vašeg tima) je tu da pomogne da plovidba teče nesmetano. Putnici (vaši poslovni partneri, klijenti i druge zainteresovane strane) su na brodu zbog komfora koji su platili ili na koji imaju pravo. Prema tome, kormilar odnosno kapetan broda je taj koji treba da misli o svemu što ide uz tu važnu poziciju i da nastoji da rizik savlada sa što manje štete i uznemiravanja ostalih.

Opredeljivanje prave mere potrebnih promena je najlakši zadatak kada stvari posmatrate sa strane. Ponovo iz ličnog iskustva, mogu da posvedočim da je neuporedivo lakše savetovati potrebne radikalne rezove nego iste preduzimati. Ali, kada ste odgovorni za kretanje, onda je važno da potrebne ili neizbežne korake racionalizujete na način koji neće nepotrebno prolongirati odluku, dodatno otežati situaciju i umnožiti negativne efekte. Svaka odluka ima svoju refleksiju u neposrednom okruženju i kakva god da je, nikada ne proizvodi idealne efekte. Čak i kada je rezultat uspeha i napredovanja. Iz tog razloga, treba razumeti da donošenje odluke o promeni kursa koja treba da sačuva šanse za pozitivan trend u budućnosti, treba donositi već pri pojavi prvih vesnika negativnih trendova. A ne kada su oni potpuno očigledni i dominantni.

(Ako slučajno razmišljate u kojoj od te dve situacije će kormilaru biti lakše treba da znate da će mu biti podjednako složeno u obe. I putnici i posada će biti na sigurnom u oba slučaja, samo će on i ’’brod’’ proći mnogo teže kroz tesnac i izazove ako se odluka prolongira)

Uređeno i predvidivo okruženje olakšava sprovođenje potrebnih promena jer su faktori koji ih uslovljavaju daleko racionalniji i očigledniji a time i lakši za savladavanje. Promenljivo okruženje koje je pod uticajem snažnih trendova može učiniti ambijent prilično turbulentnim i ličiti na uzburkano more u oluji. Takve okolnosti zahtevaju prilagođavanje na okolnosti u kojima ciljevi mogu biti ostvareni samo ako su prethodno svedeni na preživljavanje bure. Nije moguće uticati na okruženje kada je ono nalik buri na moru. Pozitivan povratni uticaj moguć je samo kada su okolnosti prirodne a poremećaji u zoni savladivog. To podjednako važi i za male i za velike brodove, iako se veliki neuporedivo lakše nose sa nedaćama uzburkanog mora nego male barke.

Stvar je izbora da li ćete biti deo posade velikog broda ili ste skloniji manjim plovilima u vodama poslovnog uspeha. Svakako da veliki sistemi pružaju mnogo sigurniju i izvesniju poziciju a odluke koje donosite deo su šire platforme odlučivanja i podeljene odgovornosti. Za one koji su skloniji riziku koji donosi preuzimanje lične odgovornosti a istovremeno i komforu koji donosi sloboda odlučivanja, upravljanje malom barkom je izbor koji podrazumeva izražene individualne sposobnosti preživljavanja. I veliku kreativnost za pronalaženje puteva za rast i razvoj. U svemu tome, bez sposobnosti pravilnog uspostavljanja odnosa sa okruženjem i upravljanja tim odnosima, nema uspeha i nema rasta.

Ništa nije samo po sebi lako ni samo po sebi teško. Pozitivan lični doživljaj i konstruktivna motivacija su osnova svakog napretka. Sve to zajedno, sa svim izazovima koje savlađujemo sa manje ili više uspeha, čini inspirativno mnoštvo kretanja na putu do ličnog ostvarenja i zadovoljstva. Naše lično iskustvo koje s vremenom postaje znanje koje možemo podeliti sa drugima.
Svaki put kada se nađem privatno u Londonu, prvo što uradim je poseta hramu savremene umetnosti -Tate Modern Gallery. Ponekad se prethodno obavestim koju od posebnih izložbi mogu da očekujem, ali dešava se da jednostavno sve to preskočim i prepustim se iznenađenju. Na tom mestu jednostavno nema promašaja a malo ignorisanja svih mogućnosti prethodnog obaveštavanja čini život spontanijim i lepšim.
Read more »
Nedavno sam primetila zanimljivu tezu na Linkedin-u: ’’Ako želite svakoga da učinite srećnim nemojte biti lider – budite prodavac sladoleda’’. Neko je u komentaru primetio da bi se ova teza mogla osporiti i dokazati kao netačna. Naravno, sve zavisi od ugla gledanja. Ali, mislim da se u ovoj tezi nalazi zanimljiva pouka vredna pažnje.
Read more »
Upravljanje reputacijom je veoma važan aspekt u međunarodnom poslovanju. Što veći sistem, što uspešnije poslovanje, što veći i kompleksniji tržišni spektar koji obuhvataju aktivnosti jedne kompanije, to su oblikovanje, izgradnja i očuvanje reputacije važniji i bliži u uticaju na sveukupni poslovni uspeh. Ova praksa postoji već dugo i na našem tržištu i razvijena je kako u korporativnom sektoru tako i u drugim privrednim sektorima koji čine celinu naše poslovne i privredne zajednice. Takođe, u skladu sa svetskom praksom ali i potpuno logično, upravljanje reputacijom čelnih ljudi poslovnih sistema, aktivna je oblast i kod nas.
Read more »
Odgovarajući na temu ’’Kada bih vladao svetom’’ čuveni pisac i intelektualac Umberto Eko je u najnovijem broju Nedeljnika, na temu stanja visokog obrazovanja u Italiji, rekao: ’’Sada su prve tri godine fakulteta previše lake – studenti uopšte ne moraju da čitaju knjige duže od stotinu strana. Oni koji su na vlasti moraju da shvate da je neophodno da budeš izazvan da bi odrastao.Kada sam ja studirao, čitao sam na hiljadu stranica i nije mi ništa bilo!’’
Read more »
U izazovnim ili otežanim tržišnim uslovima, bilo da su lokalni ili globalni, preduzeća i kompanije često preduzimaju mere smanjivanja broja zaposlenih usled neophodnosti očuvanja poslovne stabilnosti. Ono što razlikuje uspešne menadžere i lidere, jeste odnos prema problemu.
Read more »
U intervjuu za NIN s kraja prošle godine, Olja Ivanjicki je objasnila da joj je Beograd važan jer se iznad njega nalazi Kapija vremena. “To je duhovna vertikala pred kojom nema prepreke u mišljenju i zato se u Beogradu najbolje misli“ – rekla je.
Read more »
Pozicija tržišnog lidera znači početak ozbiljne borbe za njeno očuvanje. Sastavni deo te borbe je procena snage i verovatnoće da li će i kada, oni koji takođe trče istu trku, uspeti da vas sustignu. Za opstanak na vrhu nema garancija, on podjednako zavisi od vas ali i od onih koji teže istom dometu.
Read more »
Kad god da ga pitate: ’’Kako si ?’’, Luka Mijatović, legenda Radio Beograda 202, renesansni čovek, novinar, urednik i umetnik, odgovara na isti način: ’’Čuvam duh’’. Uvek ga rado sretnem i svaki put me njegov odgovor asocira na izreku: ’’Boj ne bije svijetlo oružje već boj bije srce u junaka’’. Zato i čuva duh. U godini preduzetništva u Srbiji, bilo bi dobro da oni koji su svoj duh odavno aktivirali, zaigraju u prvoj ligi, kako je to slikovito objasnio gdin Marko Čadež, Predsednik Privredne komore Srbije.
Read more »
Narodne poslovice nikada ne izlaze iz mode, iako ih sve manje koristimo u svakodnevnoj komunikaciji. ’’Um caruje, snaga klade valja’’ jedna je od onih koje bi mogle ilustrovati pouku koju pamtim i koja je u osnovi našeg koncepta. ’’Ne pobeđuje snaga, nego tehnika’’ rekao mi je kao poentu jednog svog ličnog iskustva, davnih dana moj deda Mirko. I to je pouka na koju mislim. Moj deda je inače bio odličan rvač.
Read more »
U svetu danas ne postoji uspešna kompanija bez strateških komunikacija kao aktivne menadžerske funkcije. Stručnjaci za strateške komunikacije su danas u vrhu upravljačkih struktura kompanija bez obzira da li je to u formi direktora/sektora za korporativne poslove i komunikacije ili u formi spoljnog konsultanta za ovu oblast.
Read more »
’’Veliki umovi misle drugačije’’ izjavila je Pernil Spirs Lopez, nekadašnja direktorka kompanije Ikea za Severnu Ameriku, u intervjuu koji je nedavno objavljen na portalu Entrepreneur i naglasila: ’’Preduzetnici i njihovi poslovi upadaju u problem kada preovlada grupno razmišljanje’’.
Read more »
Na jednom od prvih treninga iz oblasti komunikacija, čula sam sam duhovitu rečenicu koju pamtim i dan danas: ’’Koliko god da je strašan problem koji zadesi vašu kompaniju o njegovom javnom aspektu nikako ne smete razmisljati sa pozicije ’’sh.t happens’’. Žena koja je ležerno izgovorila ovu slikovitu poruku, bila je jedna simpatična Amerikanka i veoma iskusan profesionalac.
Read more »
Kriza je ozbiljan izazov za normalno odvijanje poslovanja i ugled kompanije. Na prvi pogled ona može biti vrlo inspirativna ali čim nastane, brzo postaje jasno da traži stručan i nesebičan angažman, kao i da ne postoje nikakve garancije da će se sve završiti bez ozbiljnijih posledica.
Read more »
Periodi globalnih gibanja traju duže nego što smo pretpostavljali i postaju sve složeniji. Borba za mesto pod suncem postaje teža i neizvesnija. Izvesno je da će nešto morati da se menja. Gde se mi nalazimo u tom opštem globalnom metežu i šta nam je činiti!? Mislimo li mi o tome valjano, pitam se.
Read more »
Na konferenciji za novinare održanoj 14. januara 2016. godine, srpski premijer je slikovito predstavio razloge koji su ga opredelili za donošenje odluke u korist održavanja vanrednih parlamentarnih izbora: Politika nije matematika, rekao je. Da je poslao efektnu poruku pokazuje učestalo pominjanje ove izjave u analizama po raznim medijima, ali i jedna zanimljivost.
Read more »
Ako izumemo razvijena tržišta sa kojih je doputovala naša profesija, zaposlene u stranim i domaćim kompanijama koje hvataju korak sa svetom, kolege iz konsultantskog posla i kolege iz medija, stručnjacima za strateške komunikacije i dalje veliki problem predstavlja pronalaženje sažetog i jezgrovitog objašnjenja onoga čime se bave.
Read more »
Prvi stepenik na putu ka cilju jeste njegova jasna formulacija. Isto važi i za uspešno komuniciranje. I jedno bez drugog nije moguće. To zvuči kao opšte mesto. Ali, svakodnevnica pokazuje da to baš nije jednostavno. Ukoliko se držite sledeća četiri koraka, vaš put ka uspešnom ostvarenju poslovnih ciljeva, podržanih efikasnom komunikacijom, može biti lakši.
Read more »
Nov koncept konsultantske usluge formulisali smo početkom 2015. godine, nakon dvanaest godina rada u poslu komunikacija. Start sa nove platforme rešili smo da podržimo prezentacijom na internetu. Otvorili smo FB profil firme i u potpunosti promenili koncept i dizajn našeg web site-a.
Read more »
Na skupu u Privrednoj komori Srbije pod nazivom ’’Srbija na novom putu svile’’ januara 2016. godine, njegova ekselencija Ambasador Narodne Republike Kine, obratio se prisutnima na odličnom srpskom jeziku. Da njegova ekselencija Li Mančang izvrsno govori naš jezik, dobro je poznato. Ono što je bilo posebno zanimljivo jeste komfor u verbalizaciji misli na srpskom jeziku.
Read more »
Dolazak do ciljnog odredišta poslovne strategije je veoma često u fokusu naših konsultantskih aktivnosti. Suština tog fokusa je da iz zone komunikacija na kvalifikovan i efikasan način pomognemo da naše partneri sigurno stignu do postavljenog cilja.
Read more »
Na međunarodnoj konferenciji za udruženja pacijenata iz regiona Istočne Evrope, Bliskog Istoka i Afrike, od 30. novembra do 1. decembra 2015. godine u Istanbulu, imala sam čast i zadovoljstvo da učestvujem i doprinesem unapređenju rezultata ovih organizacija.
Read more »
We are here to refresh your regular business routine with our strong entrepreneurial spirit, mature knowledge and great experience!
Read more »
Iz iskustva stečenog u prethodnoj deceniji rada, zaključili smo da su uspešne strategije one koje su rezultat dobro usklađene primene korporativnog znanja, korporativne snage i pravilnog razumevanja lokalnog ambijenta.
Read more »
Želimo vam dobrodošlicu na našu novu web prezentaciju i na naš blog! Ukoliko je ovo vaše prvo upoznavanje sa konsultantskim timom Profession Group-a, sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da ćete na ovoj web adresi biti u prilici da se informišete o usluzi koja je rezultat više od jedne decenije kontinuiranog rada i razvoja.
Read more »