Za sve one koji nemaju menadžera za strateške komunikacije

U svetu danas ne postoji uspešna kompanija bez strateških komunikacija kao aktivne menadžerske funkcije. Stručnjaci za strateške komunikacije su danas u vrhu upravljačkih struktura kompanija bez obzira da li je to u formi direktora/sektora za korporativne poslove i komunikacije ili u formi spoljnog konsultanta za ovu oblast. Veoma često kompanije angažuju i spoljne konsultantske usluge kako bi osigurale visok nivo znanja i neophodnih kontakata za realizaciju ovih aktivnosti.

Suština strateških komunikacija je da one čine prethodnicu i armaturu poslovne politike svake uspešne kompanije. Njihov zadatak je da kontinuirano skeniraju i analiziraju okruženje iz aspekta poslovnih ciljeva koje servisiraju. Na osnovu ažurnih analiza s jedne strane i upućenosti u poslovne ciljeve kompanije s druge strane, stručnjaci za strateške komunikacije donose procene i zaključke u vezi sa najboljom strategijom komuniciranja u odnosu na okruženje.

Jer, komunikacija kompanije sa okruženjem se obavlja na direktan način (kroz redovne poslovne aktivnosti i neposredne kontakte) i na indirektan način (putem širokog medijskog spektra). Za razliku od direktne komunikacije gde kompanija u najvećem broju slučajeva komunicira sa tzv. obaveštenom, upućenom, kompetentnom i/ili nadležnom javnošću, u komunikaciji sa medijima, kompanija se obraća pre svega širokom auditorijumu koji niti je nužno upućen niti stručan da u potpunosti razume poruke kompanije ali može biti zainteresovan i/ili vlastan da dobije informaciju u vezi sa aktivnostima ili postupanjem kompanije.

Iz razloga potreba da kompanija obezbedi potreban nivo i kvalitet obaveštenosti svih onih koji su važni za njen biznis (poslovni partneri, donosioci odluka, regulatorna tela, nadležni vladini organi, poslovna zajednica i sl.) odnosno svih onih koji iz raznih razloga mogu biti zainteresovani za efekte poslovnih aktivnosti kompanije (javnost), KOMUNIKACIJA se poverava stručnjacima za ovu oblast koji vrše KREIRANJE STRATEGIJE i UPRAVLJAJU komunikacijom kompanije.

Strategija komunikacija se kreira na bazi poslovnih ciljeva i vrednosti koje afirmiše jedna kompanija. Istovremeno, upravljanje komunikacijom na bazi strategije se obavlja u skladu sa razumevanjem ključnih faktora iz okruženja i adekvatnom procenom njihovog značaja.
Tako na primer, medijska afirmacija uspešno realizovanih projekata može imati izuzetno pozitivan efekat po ugled i poziciju kompanije ako je prethodno osmišljena i stručno vođena ali ako nije, prepuštena je slučaju i može proizvesti i negativne efekte. Na primer, ukoliko se rukovodite samo činjenicom da medijima imate da predstavite nedvosmisleno uspešno realizovane projekte (dakle, pozitivnu priču) i da ništa više ne treba da radite, upadate u zamku da u pozitivnim medijskim prikazima ne bude ni jedna od ključnih poruka koje ste želeli da pošaljete ili da umesto zadobijanja pozitivnog stava javnosti obimom publiciteta isprovocirate okruženje na zauzimanje stava koji nije toliko pozitivan koliko je pozitivna vaša priča. Dakle, ako medijima ne obezbedite stručnu podršku u vidu profesionalca koji će u voditi računa o ključnim porukama koje tom prilikom želite da pošaljete, može se desiti da njih uopšte ne bude, da vi ne budete citirani kako treba, da iz vaših izjava ne bude uzeto ono što ste smatrali kao važno itd.. Ili, ukoliko vas mediji neprijatno iznenade i šokiraju što vam postavljaju pitanja u vezi sa temom sa kojom vaša kompanija nema neposredne veze a vi ne prepoznajete da je posao medija da kreiraju priču i dobiju što je moguće više informacija, rizikujete da se nađete u priči u kojoj vam nije mesto i na način na koji to objektivno ne zaslužujete.

Ukratko, savremeni biznis je odavno prepoznao da je realnije pronaći stručnjaka za komunikaciju sa medijima nego da svi novinari nauče o svakoj vrsti biznisa toliko da bi bili kompetentni sagovornici koji će na kraju proizvesti kvalitetnu priču. Osim toga, realnost je i to da ono što se ljudima iz biznisa čini kao priča, za ljude iz medija je reklama a za gledaoce propaganda. Posao stručnjaka za komunikacije je da pomiri sve te aspekte na način na koji će svaki od ovih aktera biti uvažen. Jer, stručnjak za komunikacije zna i razume šta vi želite da poručite uz istovremeno poznavanje šta je ono što je medijima i javnosti interesantno. Iznad svega, stručnjak za komunikacije zna šta je u svakom pitanju novinara deo koji se odnosi na pravo javnosti da dobije tačnu informaciju što predstavlja vrhunski kriterijum sa kojim treba znati postupati.

Konačno, prepuštanje da mediji samostalno kreiraju priču na osnovu vaše spremnosti da ih upoznate sa dobrim vestima iz vaše kompanije ili vaše nespremnosti da se pravilno postavite u situaciji koja nije naročito povoljna po vas, nije uvažavanje ili ugrožavanje slobode medija već nepotrebno zanemarivanje značaja i uloge strateških komunikacija. One kao profesija postoje i jednako su danas važne kao i posao finansijskog direktora, tehničkog direktora, HR direktora i slično. Nepostojanje ove menadžerske discipline u redovima jedne kompanije nju čini ozbiljno ranjivom ! U savremenom biznisu i eri sveprisutnih i munjevitih medija, morate biti svesni da svi ključni faktori za vaš biznis uveliko komuniciraju uz stručnu podršku – kako oni koji su za vaš biznis na razne načine nadležni, oni koji razumeju i uvažavaju vaše uspehe i probleme, tako i vaša konkurencija. Oni su dakle opremljeni i komuniciraju planski i osmišljeno. Aktiviranjem ove funkcije vi biste pre svega aktivirali još jednu produktivnu menadžersku funkciju, uskladili visok nivo performanse i u ovoj oblasti a što je najvažnije, zaštitili biste se od nepovoljnih delovanja iz okruženja koje bi vam mogle poremetiti normalno ostvarivanje vaših poslovnih ciljeva.
Svaki put kada se nađem privatno u Londonu, prvo što uradim je poseta hramu savremene umetnosti -Tate Modern Gallery. Ponekad se prethodno obavestim koju od posebnih izložbi mogu da očekujem, ali dešava se da jednostavno sve to preskočim i prepustim se iznenađenju. Na tom mestu jednostavno nema promašaja a malo ignorisanja svih mogućnosti prethodnog obaveštavanja čini život spontanijim i lepšim.
Read more »
Nedavno sam primetila zanimljivu tezu na Linkedin-u: ’’Ako želite svakoga da učinite srećnim nemojte biti lider – budite prodavac sladoleda’’. Neko je u komentaru primetio da bi se ova teza mogla osporiti i dokazati kao netačna. Naravno, sve zavisi od ugla gledanja. Ali, mislim da se u ovoj tezi nalazi zanimljiva pouka vredna pažnje.
Read more »
Verovatno vam se dogodilo da ne uspevate da postignete željeni cilj jer druga strana bez koje to ne bi bilo moguće, ne razume vašu poziciju, potrebe ili nameru. Kako niko od nas ne može bez interakcije sa okruženjem, važno je da radimo na sopstvenoj sposobnosti da budemo shvaćeni na način koji će nam omogućiti da sa istim tim okruženjem budemo u razmeni koja će biti obostrano korisna i dinamična.
Read more »
Upravljanje reputacijom je veoma važan aspekt u međunarodnom poslovanju. Što veći sistem, što uspešnije poslovanje, što veći i kompleksniji tržišni spektar koji obuhvataju aktivnosti jedne kompanije, to su oblikovanje, izgradnja i očuvanje reputacije važniji i bliži u uticaju na sveukupni poslovni uspeh. Ova praksa postoji već dugo i na našem tržištu i razvijena je kako u korporativnom sektoru tako i u drugim privrednim sektorima koji čine celinu naše poslovne i privredne zajednice. Takođe, u skladu sa svetskom praksom ali i potpuno logično, upravljanje reputacijom čelnih ljudi poslovnih sistema, aktivna je oblast i kod nas.
Read more »
Odgovarajući na temu ’’Kada bih vladao svetom’’ čuveni pisac i intelektualac Umberto Eko je u najnovijem broju Nedeljnika, na temu stanja visokog obrazovanja u Italiji, rekao: ’’Sada su prve tri godine fakulteta previše lake – studenti uopšte ne moraju da čitaju knjige duže od stotinu strana. Oni koji su na vlasti moraju da shvate da je neophodno da budeš izazvan da bi odrastao.Kada sam ja studirao, čitao sam na hiljadu stranica i nije mi ništa bilo!’’
Read more »
U izazovnim ili otežanim tržišnim uslovima, bilo da su lokalni ili globalni, preduzeća i kompanije često preduzimaju mere smanjivanja broja zaposlenih usled neophodnosti očuvanja poslovne stabilnosti. Ono što razlikuje uspešne menadžere i lidere, jeste odnos prema problemu.
Read more »
U intervjuu za NIN s kraja prošle godine, Olja Ivanjicki je objasnila da joj je Beograd važan jer se iznad njega nalazi Kapija vremena. “To je duhovna vertikala pred kojom nema prepreke u mišljenju i zato se u Beogradu najbolje misli“ – rekla je.
Read more »
Pozicija tržišnog lidera znači početak ozbiljne borbe za njeno očuvanje. Sastavni deo te borbe je procena snage i verovatnoće da li će i kada, oni koji takođe trče istu trku, uspeti da vas sustignu. Za opstanak na vrhu nema garancija, on podjednako zavisi od vas ali i od onih koji teže istom dometu.
Read more »
Kad god da ga pitate: ’’Kako si ?’’, Luka Mijatović, legenda Radio Beograda 202, renesansni čovek, novinar, urednik i umetnik, odgovara na isti način: ’’Čuvam duh’’. Uvek ga rado sretnem i svaki put me njegov odgovor asocira na izreku: ’’Boj ne bije svijetlo oružje već boj bije srce u junaka’’. Zato i čuva duh. U godini preduzetništva u Srbiji, bilo bi dobro da oni koji su svoj duh odavno aktivirali, zaigraju u prvoj ligi, kako je to slikovito objasnio gdin Marko Čadež, Predsednik Privredne komore Srbije.
Read more »
Narodne poslovice nikada ne izlaze iz mode, iako ih sve manje koristimo u svakodnevnoj komunikaciji. ’’Um caruje, snaga klade valja’’ jedna je od onih koje bi mogle ilustrovati pouku koju pamtim i koja je u osnovi našeg koncepta. ’’Ne pobeđuje snaga, nego tehnika’’ rekao mi je kao poentu jednog svog ličnog iskustva, davnih dana moj deda Mirko. I to je pouka na koju mislim. Moj deda je inače bio odličan rvač.
Read more »
’’Veliki umovi misle drugačije’’ izjavila je Pernil Spirs Lopez, nekadašnja direktorka kompanije Ikea za Severnu Ameriku, u intervjuu koji je nedavno objavljen na portalu Entrepreneur i naglasila: ’’Preduzetnici i njihovi poslovi upadaju u problem kada preovlada grupno razmišljanje’’.
Read more »
Na jednom od prvih treninga iz oblasti komunikacija, čula sam sam duhovitu rečenicu koju pamtim i dan danas: ’’Koliko god da je strašan problem koji zadesi vašu kompaniju o njegovom javnom aspektu nikako ne smete razmisljati sa pozicije ’’sh.t happens’’. Žena koja je ležerno izgovorila ovu slikovitu poruku, bila je jedna simpatična Amerikanka i veoma iskusan profesionalac.
Read more »
Kriza je ozbiljan izazov za normalno odvijanje poslovanja i ugled kompanije. Na prvi pogled ona može biti vrlo inspirativna ali čim nastane, brzo postaje jasno da traži stručan i nesebičan angažman, kao i da ne postoje nikakve garancije da će se sve završiti bez ozbiljnijih posledica.
Read more »
Periodi globalnih gibanja traju duže nego što smo pretpostavljali i postaju sve složeniji. Borba za mesto pod suncem postaje teža i neizvesnija. Izvesno je da će nešto morati da se menja. Gde se mi nalazimo u tom opštem globalnom metežu i šta nam je činiti!? Mislimo li mi o tome valjano, pitam se.
Read more »
Na konferenciji za novinare održanoj 14. januara 2016. godine, srpski premijer je slikovito predstavio razloge koji su ga opredelili za donošenje odluke u korist održavanja vanrednih parlamentarnih izbora: Politika nije matematika, rekao je. Da je poslao efektnu poruku pokazuje učestalo pominjanje ove izjave u analizama po raznim medijima, ali i jedna zanimljivost.
Read more »
Ako izumemo razvijena tržišta sa kojih je doputovala naša profesija, zaposlene u stranim i domaćim kompanijama koje hvataju korak sa svetom, kolege iz konsultantskog posla i kolege iz medija, stručnjacima za strateške komunikacije i dalje veliki problem predstavlja pronalaženje sažetog i jezgrovitog objašnjenja onoga čime se bave.
Read more »
Prvi stepenik na putu ka cilju jeste njegova jasna formulacija. Isto važi i za uspešno komuniciranje. I jedno bez drugog nije moguće. To zvuči kao opšte mesto. Ali, svakodnevnica pokazuje da to baš nije jednostavno. Ukoliko se držite sledeća četiri koraka, vaš put ka uspešnom ostvarenju poslovnih ciljeva, podržanih efikasnom komunikacijom, može biti lakši.
Read more »
Nov koncept konsultantske usluge formulisali smo početkom 2015. godine, nakon dvanaest godina rada u poslu komunikacija. Start sa nove platforme rešili smo da podržimo prezentacijom na internetu. Otvorili smo FB profil firme i u potpunosti promenili koncept i dizajn našeg web site-a.
Read more »
Na skupu u Privrednoj komori Srbije pod nazivom ’’Srbija na novom putu svile’’ januara 2016. godine, njegova ekselencija Ambasador Narodne Republike Kine, obratio se prisutnima na odličnom srpskom jeziku. Da njegova ekselencija Li Mančang izvrsno govori naš jezik, dobro je poznato. Ono što je bilo posebno zanimljivo jeste komfor u verbalizaciji misli na srpskom jeziku.
Read more »
Dolazak do ciljnog odredišta poslovne strategije je veoma često u fokusu naših konsultantskih aktivnosti. Suština tog fokusa je da iz zone komunikacija na kvalifikovan i efikasan način pomognemo da naše partneri sigurno stignu do postavljenog cilja.
Read more »
Na međunarodnoj konferenciji za udruženja pacijenata iz regiona Istočne Evrope, Bliskog Istoka i Afrike, od 30. novembra do 1. decembra 2015. godine u Istanbulu, imala sam čast i zadovoljstvo da učestvujem i doprinesem unapređenju rezultata ovih organizacija.
Read more »
We are here to refresh your regular business routine with our strong entrepreneurial spirit, mature knowledge and great experience!
Read more »
Iz iskustva stečenog u prethodnoj deceniji rada, zaključili smo da su uspešne strategije one koje su rezultat dobro usklađene primene korporativnog znanja, korporativne snage i pravilnog razumevanja lokalnog ambijenta.
Read more »
Želimo vam dobrodošlicu na našu novu web prezentaciju i na naš blog! Ukoliko je ovo vaše prvo upoznavanje sa konsultantskim timom Profession Group-a, sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da ćete na ovoj web adresi biti u prilici da se informišete o usluzi koja je rezultat više od jedne decenije kontinuiranog rada i razvoja.
Read more »